Reklama

ALUMAST (ALU): Zawiadomienie akcjonariusza w trybie art. 69 ustawy o ofercie - raport 17

Raport bieżący nr 17/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ALUMAST S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Spółka", "Emitent”), informuje, że w dniu 04.09.2017 r. otrzymał zawiadomienie od pana Zbigniewa Szkopka przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 4 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639, "ustawa o ofercie publicznej”) o:

Reklama

- udzieleniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. przez p. Krzysztofa Stanika pełnomocnictwa p. Zbigniewowi Szkopkowi (dalej: "Pełnomocnik”) do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i wykonywania w imieniu p. Krzysztofa Stanika prawa głosu ze wszystkich posiadanych przez niego akcji Spółki (tj. 1 000 000 (jeden milion) akcji, łącznie uprawnionym do wykonywania 1 000 000 (jeden milion) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (tj. 20,45 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.). Pełnomocnictwo zostało udzielone w celu głosowania za uchwałami mającymi umożliwić dokonanie inwestycji kapitałowej inwestora zewnętrznego ("Inwestor”) w Spółce, polegającej na (1) objęciu przez Inwestora w ramach oferty prywatnej Spółki kierowanej wyłącznie do tego Inwestora 1 000 000 (słownie: jeden milion) nowych akcji Spółki w zamian za wkład pieniężny (lub aport wierzytelności z tytułu udzielonej pożyczki) o wartości 1 000 000 (słownie: jeden milion złotych) oraz (2) warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 2 000 000 (słownie: dwa miliony złotych) i objęciu przez Inwestora 2 000 000 (słownie: dwa miliony) warrantów subskrypcyjnych Spółki uprawniających do objęcia 2 000 000 (słownie: dwa miliony) akcji Spółki za cenę emisyjną w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję z terminem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych nie krótszym niż 12 (dwanaście) miesięcy od dnia podjęcia uchwały o ich emisji (3) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru ww. akcji Spółki i warrantów subskrypcyjnych jw. (dalej: "Inwestycja) oraz uchwałami koniecznymi dla przeprowadzenia tej Inwestycji, jak również dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie ww. nowych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i uchwałami dotyczącymi przeprowadzenia samego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Pełnomocnictwo zostało udzielone na okres trzech miesięcy i w tym czasie jest nieodwołalne;

- zobowiązaniu się w dniu 22 sierpnia 2017 r. przez p. Krzysztofa Stanika do umożliwienia dokonania nw. Inwestycji poprzez udział i głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki za uchwałami dotyczącymi Inwestycji oraz wyłączeniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Przed udzieleniem ww. pełnomocnictwa akcjonariusz Zbigniew Szkopek posiadał 415 021 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy dwadzieścia jeden) akcji Alumast S.A. i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,55 % udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A. Na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 5) w związku z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz Zbigniew Szkopek poinformował Spółkę, iż wraz z podmiotem zależnym – wobec Spółki, p. Zbigniewa Szkopka oraz COMHOP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (NIP 639-18-13-614, REGON: 277929095, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000144415) ("COMHOP”) – posiada obecnie łącznie 1 961 341 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji Alumast S.A. stanowiących 40,42% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

Brak jest innych zależnych od p. Zbigniewa Szkopka podmiotów posiadających akcje Alumast S.A. oraz brak jest innych osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c ustawy o ofercie publicznej. Zarówno p. Zbigniew Szkopek, jak i COMHOP Sp. z o.o. nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Przy uwzględnieniu ww. pełnomocnictwa akcjonariusz Zbigniew Szkopek (wraz z COMHOP) posiada łącznie 2 961 341 (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 60,87% udziału w ogólnej liczbie głosów z akcji Alumast S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-04Zbigniew SzkopekPrezes Zarządu
2017-09-04Beata HutWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »