MMCPL (MMC): Zawiadomienie dotyczące pośredniego zbycia akcji spółki MM Conferences S.A. - raport 17

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd MM Conferences S.A., informuje, o otrzymaniu zawiadomienia od Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącego pośredniego zbycia akcji spółki MM Conferences S.A., o następującej treści:

"Działając w imieniu i na rzecz spółki Gremi Media S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, reprezentowanej przez Dariusza Bąka – Prezesa Zarządu oraz Iwonę Liszkę – Majkowską – Wiceprezesa Zarządu umocowanych do łącznej reprezentacji spółki (dalej "Spółka”, "Zawiadamiający”) zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r., Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiamy o pośrednim zbyciu przez Spółkę w dniu 22 października 2015 r. 505 153 sztuk akcji MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa (dalej "Emitent”), stanowiących 47,05% kapitału zakładowego i udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Reklama

W/w pakiet akcji Emitenta bezpośrednio posiada spółka Presspublica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która do dnia 22 października 2015 r. była spółką zależną od Gremi Media S.A.

Do dnia 22 października 2015 r. Gremi Media S.A. posiadała 6 832 udziały Presspublica sp. z o.o., stanowiące 60,51% kapitału zakładowego tej spółki, dające prawo do wykonywania 11 330 głosów stanowiących 71,76% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o. Pozostałe udziały były udziałami własnymi Presspublica sp. z o.o.

I. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ POŚREDNIEGO UDZIAŁU:

Pośrednie zbycie powyższych akcji Emitenta nastąpiło w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 22 października 2015 r. następujących umów: (1) porozumienia o rozwiązaniu umowy obcięcia akcji KCI S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. zawartego pomiędzy Gremi Media S.A. a KCI S.A. z siedzibą w Krakowie, na mocy którego Gremi Media S.A. przeniosła zwrotnie na rzecz KCI S.A własność 4.498 udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o.; (2) porozumienia o rozwiązaniu umowy objęcia akcji KCI S.A. z dnia 6 lipca 2015 r. pomiędzy Gremi Media S.A., a Gremi sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na mocy którego Gremi Media S.A. przeniosła zwrotnie na rzecz Gremi sp. z o.o. własności 931 udziałów w spółce Presspublica sp. z o.o.

W wyniku zawarcia powyższych umów Gremi Media S.A. posiada aktualnie 1.403 udziały Presspublica sp. z o.o. stanowiące 12,42% kapitału zakładowego tej spółki oraz dające prawo do wykonywania 8,89% głosów na zgromadzeniu wspólników Presspublica sp. z o.o. a w konsekwencji Spółka utraciła status podmiotu dominującego wobec Presspublica sp. z o.o.

II. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZDARZENIEM OPISANYM W PKT. I:

Do dnia 22 października 2015r. Gremi Media S.A. posiadała pośrednio poprzez swoją spółkę zależną tj. Presspublica sp. z o.o. 505 153 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 47,05% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, znajdujących się w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

III. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI:

W wyniku zdarzenia opisanego w pkt. I Zawiadamiający aktualnie (od 22 października 2015 r.) nie posiada akcji Emitenta.

IV. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C) USTAWY O OFERCIE

Gremi Media S.A. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Emitenta; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-30Piotr ZesiukPrezes ZarząduPiotr Zesiuk

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: akcje spółek

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »