Reklama

PBKM (BKM): Zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce - raport 46

Raport bieżący nr 46/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka) powziął w dniu 15 listopada 2018 roku informację o datowanym na dzień 14 listopada 2018 roku zawiadomieniu o przekroczeniu przez Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS (bezpośrednio) (AOF) oraz Active Ownership Capital S.à r.l., Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Investments Ltd., Tamlino Import & Advisory LP, Tamlino Investments Ltd. jak również Floriana Schuhbauer i Klausa Röhrig (wskutek pośredniego nabycia akcji) (łącznie jako Zawiadamiający) 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Reklama

Zawiadomienie zostało przekazane w języku polskim oraz angielskim.

Treść zawiadomienia w języku polskim:

"Zawiadamiający, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa”), niniejszym zawiadamiają o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka").

Zawiadamiający informują, że:

1. Przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku nabycia w dniu 7 listopada 2018 r. przez AOF 141.452 akcji Spółki, w ramach transakcji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Przed zmianą udziału, AOF posiadał bezpośrednio (a pozostali Zawiadamiający pośrednio, przez AOF) 217.087 akcji Spółki uprawniających do 217.087 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4.5849% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Po zmianie udziału AOF posiada bezpośrednio (a pozostali Zawiadamiający - pośrednio, przez AOF) 358.539 akcji Spółki uprawniających do 358.539 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7.5724% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Żadne podmioty zależne od AOF nie posiadają akcji Spółki. AOF jest podmiotem zależnym od Active Ownership Capital S.a r.l., która jest współkontrolowana przez Active Ownership Advisors GmbH (spółka zależna od Floriana Schuhbauera) oraz przez Active Ownership Investments Ltd. (spółka pośrednio zależna, poprzez Tamlino Import & Advisory LP oraz Tamlino Investments Ltd., od Klausa Rohriga).

5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy.

6. Żadnemu z Zawiadamiających nie przysługują głosy z akcji Spółki, do których nabycia którykolwiek z Zawiadamiających jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

7. Żadnemu z Zawiadamiających nie przysługują głosy z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.”

Treść zawiadomienia w języku angielskim:

"Pursuant to Art. 69.1.1) and 69a. 1.3) of the Act on Public Offerings, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (the "Act"), the Notifying Parties hereby notify you of having exceeded 5% of the total number of voting rights in Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., with its registered office in Warsaw (the "Company”)

The Notifying Parties hereby inform you that:

1. The threshold of 5% of the total number of voting rights in the Company was exceeded as a result of AOF having acquired on 7 November 2018 141,452 shares in the Company in a transaction on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

2. Before the change in its shareholding, AOF directly (and the remaining Notifying Parties - indirectly, through AOF) held 217,087 shares in the Company conferring 217,087 voting rights, which constituted 4.5849% of the overall number of shares and voting rights in the Company.

3. After the change in its shareholding, AOF directly (and the remaining Notifying Parties - indirectly, through AOF) holds 358,539 shares in the Company conferring 358,539 voting rights, which constitutes 7.5724% of the overall number of shares and voting rights in the Company.

4. No subsidiaries of AOF hold any shares in the Company. AOF is a subsidiary of Active Ownership Capital S.a r.l, a company jointly controlled by Active Ownership Advisors GmbH (a company controlled by Florian Schuhbauer) and Active Ownership Investments Ltd. (a company indirectly - through Tamlino Import & Advisory LP and Tamlino Investments Ltd. - controlled by Klaus Rohrig).

5. There are no persons referred to in Art. 87.1.3.c of the Act.

6. None of the Notifying Parties is entitled to exercise any voting rights attached to the shares in the Company that a Notifying Party is entitled or required to acquire as a holder of the financial instruments referred to in Art. 69b. 1.1 of the Act and the financial instruments referred to in Art. 69b. 1.2 of the Act, which are not exercised solely by means of cash settlement.

7. None of the Notifying Parties is entitled to any voting rights attached to the Company's shares to which the financial instruments referred to in Art 69b. 1.2 of the Act relate directly or indirectly.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-11-15Tomasz BaranCzłonek ZarząduTomasz Baran
2018-11-15Dobrosława Waleczek GaudnikProkurentDobrosława Waleczek Gaudnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »