STANUSCH (STT): Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej (dalej: "Spółka”, "Emitent”), informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 r. otrzymał, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5, pkt 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), zawiadomienie od Phenomind Ventures spółka akcyjna spółka komandytowa, o przekroczeniu progu 90 % ogólnej liczby głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy.

Reklama

Spółka nie jest stroną przedmiotowego porozumienia, jak również nie brała udziału w negocjowaniu jego treści.

Treść otrzymanego zawiadomienia:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5, pkt 6 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.; "Ustawa”), Phenomind Ventures spółka akcyjna spółka komandytowa ("PHV”), w imieniu własnym oraz Macieja Stanuscha i Jana Naciążka-Wieniawskiego ("Strony”), zawiadamia że w dniu 14 czerwca 2017 r. Strony zawarły porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 5) Ustawy ("Porozumienie”), w wyniku czego łączny udział Stron w ogólnej liczbie głosów w Stanusch Technologies S.A. z siedzibą w Rudzie Śląskiej ("Spółka”) przekroczył 90% ogólnej liczby głosów.

Przedmiotem Porozumienia jest dokonanie czynności faktycznych i prawnych, prowadzących do przymusowego wykupu wszystkich akcji Spółki przez PHV od pozostałych akcjonariuszy Spółki, innych niż Strony, a następnie do podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały o zniesieniu dematerializacji akcji. Strony Porozumienia postanowiły, że PHV nabędzie akcje Spółki w drodze przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy.

Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy Strony ustaliły w Porozumieniu, że obowiązki określone w rozdziale 4 Ustawy (dotyczącym znacznych pakietów akcji spółek publicznych) będą wykonywane przez PHV.

Przed zawarciem Porozumienia:

1. PHV posiadała łącznie 1872750 akcji Spółki, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 71,49%. Z posiadanych akcji PHV przysługiwało 1872750 głosów, których procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 71,49%. W tym PHV posiadała 750000 akcji imiennych Spółki serii A, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 28,63%. Z posiadanych akcji Spółki serii A PHV przysługiwało 750000 głosów, których procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 28,63%. Ponadto, PHV posiadała 1122750 akcji na okaziciela Spółki serii D oraz E, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 42,86%. Z posiadanych akcji na okaziciela Spółki serii D oraz E PHV przysługiwało 1122750 głosów, których procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 42,86%.

2. Maciej Stanusch posiadał łącznie 300074 akcje Spółki, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 11,45%. Z posiadanych akcji przysługiwało mu 300074 głosów, których procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 11,45%. W tym Maciej Stanusch posiadał 300000 akcji imiennych Spółki serii A, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 11,45%. Z posiadanych akcji imiennych Spółki serii A przysługiwało mu 300000 głosów, których procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 11,45%. Ponadto, Maciej Stanusch posiadał 74 akcje na okaziciela Spółki serii B, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 0,005%. Z posiadanych akcji na okaziciela Spółki serii B przysługiwało mu 74 głosów, których procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił 0,003%.

3. Jan Naciążek-Wieniawski posiadał 200000 akcji imiennych Spółki serii A, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił 7,63%. Z posiadanych akcji imiennych Spółki serii A przysługiwało mu 200000 głosów, których procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi 7,63%.

W wyniku podpisania Porozumienia poszczególne Strony nie zmieniły stanu posiadania akcji Spółki.

W wyniku zawarcia Porozumienia łączny udział Stron w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi 90,57%. Po zawarciu Porozumienia Strony posiadają łącznie 2372824 akcje Spółki uprawniające łącznie do 90,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego: (i) PHV posiada łącznie 1872750 akcji Spółki stanowiących 71,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 71,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a (ii) Maciej Stanusch posiada łącznie 300074 akcje Spółki stanowiące 11,45 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 11,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (iii) Jan Naciążek-Wieniawski posiada łącznie 200000 akcji Spółki stanowiących 7,63% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne Stron posiadające akcje Spółki.

Żadna ze Stron nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

Żadna ze Stron nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniona lub zobowiązana do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy.

Żadna ze Stron nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2), art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 15 września 2016 r.; Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-14Maciej StanuschPrezes ZarząduMaciej Stanusch

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »