Reklama

BENEFIT (BFT): Zawiadomienie o stanie posiadania

Raport bieżący nr 48/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Benefit Systems”) informuje, iż w dniu 31 maja 2018 r. otrzymał od Pani Agnieszki Van Bergh ("Zawiadamiająca”) zawiadomienie w oparciu art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512) ("Ustawa o Ofercie”) o pośrednim zmniejszeniu zaangażowania Zawiadamiającej o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Reklama

Zmniejszenie zaangażowania Zawiadamiającej w ogólnej liczbie głosów Spółki ma charakter pośredni oraz wynika z faktu pozostawania przez Zawiadamiającą podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o Ofercie wobec spółki pod firmą Benefit Invest Ltd, z siedzibą w Dublinie, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, Irlandia ("BI”), która jest bezpośrednim akcjonariuszem Benefit Systems.

Pośrednie zmniejszenie zaangażowania Zawiadamiającej w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku rejestracji przez sąd rejestrowy w dniu 25 maja 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.674.842,00 zł do kwoty 2.858.842,00 zł poprzez emisję 184.000 akcji zwykłych Benefit Systems na okaziciela serii F ("Rejestracja Podwyższenia”).

Na dzień 24 maja 2018 r., tj. bezpośrednio przed Rejestracją Podwyższenia, Zawiadamiająca posiadała pośrednio poprzez BI – tj. podmiot zależny w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie – 572.606 akcji Benefit Systems, reprezentujących 21,41 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 572.606 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 21,41 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rejestracja Podwyższenia nie spowodowała zmiany liczby akcji Spółki posiadanych pośrednio przez Zawiadamiającą.

Po Rejestracji Podwyższenia Zawiadamiająca posiada pośrednio, tj. poprzez BI (podmiot zależny od Zawiadamiającej), łącznie 572.606 akcji Benefit Systems, reprezentujących 20,03 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 572.606 głosów na Walnych Zgromadzeniach Benefit Systems, stanowiących 20,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zarówno przed jak i po Rejestracji Podwyższenia, Zawiadamiająca nie posiadała bezpośrednio żadnej akcji Benefit Systems.

Dodatkowo Zawiadamiająca poinformowała, że:

1) brak jest podmiotów zależnych wobec Zawiadamiającej (w rozumieniu art. 4 pkt 15) Ustawy o Ofercie) innych niż BI, które posiadałyby akcje Benefit Systems;

2) brak jest w odniesieniu do Zawiadamiającej osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy o Ofercie, a także

3) Zawiadamiająca nie jest uprawniona do głosów z akcji Benefit Systems, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7) – 8) Ustawy o Ofercie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-31Izabela Walczewska-SchneyderCzłonek ZarząduIzabela Walczewska-Schneyder
2018-05-31Emilia RogalewiczCzłonek ZarząduEmilia Rogalewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »