Reklama

SANWIL (SNW): Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Emitenta - raport 30

Raport bieżący nr 30/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie przesyłane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69a ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

"Działając w imieniu VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 (dalej zwany "Funduszem” ) zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo”) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337, mając na względzie obowiązki określone w art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (dalej zwana "ustawą o ofercie”) niniejszym zawiadamiamy, w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 21 lipca 2016 r., w ramach której Fundusz zbył 62.530 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści) akcji, zmieniła się o co najmniej 1% i spadła poniżej progu 33 i 1/3%, ogólna liczba głosów bezpośrednio i pośrednio posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin (dalej zwana "Spółką”).

Reklama

Przed dokonaniem ww. transakcji Fundusz posiadał: bezpośrednio 814 686 (osiemset czternaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 9,75% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 9,75% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 2 053 000 (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji Spółki, reprezentujących 24,57% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 24,57% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dokonaniem ww. transakcji Fundusz posiadał łącznie, pośrednio i bezpośrednio, 2 867 686 (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 34,33% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 34,33 procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 718 198 (siedemset osiemnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 8,59% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 8,59% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz pośrednio 2 053 000 (dwa miliony pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji Spółki, reprezentujących 24,57% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 24,57% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu ww. transakcji Fundusz posiada łącznie, pośrednio i bezpośrednio, 2 771 198 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji Spółki, reprezentujących 33,17% procent kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 33,17% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, iż inne fundusze inwestycyjne oraz inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz wskazuje następujące podmioty zależne od Funduszu posiadającego akcje Spółki: spółka pod firmą MWM Investments Limited z siedzibą na Malcie posiada 1 970 000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, reprezentujące 23,58% kapitału zakładowego Spółki oraz 23,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz spółka pod firmą Sarmira Limited z siedzibą na Malcie posiada 83 000 (osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji Spółki, reprezentujące 0,99% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także informuje, iż nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-07-29Adam BuchajskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »