Reklama

PETROLINV (OIL): Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej - raport 24

Raport bieżący nr 24/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 23 marca 2010 roku Spółka otrzymała od:

- dwóch osób pełniących funkcje członków Zarządu Prokom Investments S.A., a jednocześnie członków Rady Nadzorczej Spółki,

- osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Prokom Investments S.A., a jednocześnie członka Rady Nadzorczej Spółki,

- osoby pełniącej funkcję członka Zarządu Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o., a jednocześnie członka Rady Nadzorczej Spółki,

zawiadomienia informujące o:

1. zarejestrowaniu w dniu 17 marca 2010 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 1.313.780 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki, wyemitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i objętych przez Prokom za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z umową zawartą w dniu 14 maja 2009 roku pomiędzy Prokom a Spółką, równą średniej cenie notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w okresie ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wydania powyższych akcji, tj. 21,8654 złotych, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 10/2010,

2. czasowym przeniesieniu w dniu 17 marca 2010 roku przez Prokom na Nihonswi AG z siedzibą w Hergiswil w Szwajcarii 900.000 akcji, w wykonaniu umowy pożyczki akcji ("Umowa"), o której to Umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2010. Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Akcje zostaną powrotnie przeniesione na Prokom w terminie do dnia 1 marca 2011 roku, zgodnie z warunkami Umowy,

3. czasowym przeniesieniu w dniu 17 marca 2010 przez Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Osiedle Wilanowskie") - na Nihonswi AG z siedzibą w Hergiswil w Szwajcarii ("Pożyczkobiorca") 300.000 akcji Spółki, na podstawie umowy pożyczki akcji, zawartej w dniu 17 marca 2010 roku pomiędzy Osiedle Wilanowskie i Pożyczkobiorcą. Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej. Akcje zostaną powrotnie przeniesione na Osiedle Wilanowskie w terminie do dnia 18 marca 2011 roku, zgodnie z warunkami Umowy pożyczki,

4. zarejestrowaniu w dniu 23 marca 2010 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 5.264.595 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki, wyemitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwał z dnia 18 marca 2010 roku i objętych przez Osiedle Wilanowskie w wysokości 76.968, za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z umową zawartą dnia 14 maja 2009 roku, pomiędzy Osiedle Wilanowskie a Spółką, równą średniej cenie notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w okresie ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wydania powyższych akcji, 20,8282 złotych, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2010.

5. zarejestrowaniu w dniu 23 marca 2010 roku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 5.264.595 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki, wyemitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwał z dnia 18 marca 2010 roku i objętych przez Prokom w wysokości 5.187.627, za cenę emisyjną ustaloną zgodnie z umową zawartą dnia 13 stycznia 2009 roku oraz 14 maja 2009 roku, pomiędzy Prokom a Spółką, równą średniej cenie notowań jednej akcji Spółki na zamknięciach sesji na GPW w okresie ostatnich 3 miesięcy, poprzedzających dzień złożenia wydania powyższych akcji, 20,6304 złotych, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2010.

Akcje, o których mowa w pkt. 5 powyżej zostały objęte w związku z koniecznością dokonania spłaty 74 mln złotych kredytu udzielonego Spółce przez konsorcjum banków PKO BP i Banku Gospodarstwa Krajowego, dokonanej przez Prokom za Spółkę, a także w związku z udzieleniem przez Prokom Spółce w dniu 18 marca 2010 roku finansowania w kwocie 30 mln złotych, niezbędnego w celu poprawy płynności finansowej Spółki. Powyższe świadczenia Prokom związane były m.in. z realizacją Umowy Wsparcia zawartej dnia 21 marca 2007 roku pomiędzy Prokom, PKO BP S.A. i Spółką, z której wynikają zobowiązania Prokom do wspierania projektów inwestycyjnych Spółki finansowanych przez banki.

Powyższa informacja dotyczy tej samych zdarzeń, o której Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 23/2010 z dnia 23 marca 2010 roku.

W uzupełnieniu Zarząd Spółki zwraca uwagę, że wskazana pkt. 5 powyżej cena akcji stanowi średnią ważoną cen emisyjnych z dwóch emisji akcji serii V, objętych przez Prokom i zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 marca 2010 roku. Ponadto wskazana w pkt. 4 cena emisyjna akcji objętych przez Osiedle Wilanowskie i zarejestrowanych w KDPW w dniu 23 marca 2010 roku wyniosła 20,5544 złotych.
Paweł Gricuk - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: pożyczka | zawiadomienie | dostęp | Raport bieżący | GPW | depozyt

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »