Reklama

PETROLINV (OIL): Zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej

Raport bieżący nr 29/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 23 marca 2011 roku Spółka otrzymała od:

- czterech osób pełniących funkcje członków Zarządu Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni ("Prokom"), a jednocześnie członków Rady Nadzorczej Spółki,

- osoby pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Prokom, a jednocześnie członka Rady Nadzorczej Spółki,

zawiadomienia informujące o:

1. zawarciu przez Prokom w dniu 17 marca 2011 roku z osobą trzecią umowy sprzedaży 850.000 akcji Spółki, za cenę po 7,60 zł za każdą akcję Spółki. Ponadto, Strony ustaliły, iż w przypadku gdyby nabywca sprzedał akcje za cenę wyższą od ceny ich nabycia, nabywca będzie zobowiązany do dopłaty Prokom, w ciągu 12 miesięcy, ceny dodatkowej w wielkości stanowiącej iloczyn (i) 70% nadwyżki ponad cenę zakupu od Prokom za każdą sprzedaną akcję Spółki oraz (ii) liczby sprzedanych akcji. Akcje zostały przeniesione na osobę trzecią w dwóch transzach tj. w dniu 17 marca 2011 roku przeniesiono 70.000 akcji Spółki oraz w dniu 18 marca 2011 roku przeniesiono 780.000 akcji Spółki. Akcje zostały przeniesione w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej,

2. objęciu przez Prokom w dniu 18 marca 2011 roku 1.168.595 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki, za cenę emisyjną po 10 zł za jedną akcję Spółki, zgodnie z oświadczeniem o objęciu akcji, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/2011 z dnia 18 marca 2011 roku, które to akcje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA w dniu 22 marca 2011 roku.

Ponadto w dniu 23 marca 2011 roku Spółka otrzymała od osoby pełniącej funkcję członka Zarządu Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Osiedle Wilanowskie"), a jednocześnie członka Rady Nadzorczej Spółki, zawiadomienie informujące, że w dniu 17 marca 2011 roku Osiedle Wilanowskie zawarło transakcję sprzedaży na rzecz osoby trzeciej 1.400.000 akcji Spółki, za cenę po 7,60 zł za każdą akcję Spółki. Ponadto, stosownie do zawartej w związku z ww. transakcją umowy, w przypadku gdyby nabywca sprzedał akcje za cenę wyższą od ceny ich nabycia, nabywca będzie zobowiązany do dopłaty Osiedlu Wilanowskiemu, w ciągu 12 miesięcy, ceny dodatkowej w wielkości stanowiącej iloczyn (i) 70% nadwyżki ponad cenę zakupu od Osiedla Wilanowskiego za każdą sprzedaną akcję Spółki oraz (ii) liczby sprzedanych akcji. Akcje zostały przeniesione w dniu 17 marca 2011 roku w drodze czynności poza rynkiem regulowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Poniżej Zarząd Spółki zamieszcza oświadczenie, które zostało zawarte w przesłanych zawiadomieniach:

"Zawarcie transakcji nastąpiło w związku z zamiarem dalszego wykonywania przez Prokom umowy o pozyskanie finansowania zawartej pomiędzy Spółką i Prokom w dniu 20 marca 2009 roku, w ramach której Prokom zapewnia Spółce finansowanie niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych Spółki."

Powyższa informacja dotyczy tych samych zdarzeń, o których Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 28/2011 z dnia 23 marca 2011 roku.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych; Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacja poufna
Bertrand Le Guern - Prezes Zarządu
Marek Pietruszewski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »