Reklama

PROTEKTOR (PRT): Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum, w skład którego wchodzi PROTEKTOR S.A. - raport 10

Raport bieżący nr 10/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent” lub "Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), niniejszym informuje, iż w dniu 2 czerwca 2017 roku otrzymał zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum Spółek, w którego skład wchodzi Emitent oraz GREGOR S.A. z siedzibą w Pszczółki, ul. Tczewska 1a, 83-032 Pszczółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068727, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 789 980 zł wpłaconym w całości, NIP: 5932136226 (dalej: "Konsorcjum”, "Wykonawca”) ,na zadanie 1 i 2 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 49/Ckt/17/ŁW dla Komendy Głównej Policji ("Zamawiający”), którego przedmiotem jest dostawa trzewików służbowych.

Reklama

Wartość oferty za realizację podstawowego zakresu zamówienia przypadającej Emitentowi wynosi 1 430 000 zł netto, tj. 1 758 900 zł brutto. Wartość oferty za realizację maksymalnego zakresu zamówienia przypadającej Emitentowi wynosi 1787 500 zł netto, tj. 2 198 625 zł brutto.

Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 30.11.2017 r., zaś zamówienia opcjonalnego - 15.12.2017 r. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a)w wysokości 10 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w razie odstąpienia w całości lub w części od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 (termin realizacji zamówienia podstawowego, termin realizacji zamówienia opcjonalnego), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Łączna wysokość kar umownych, określonych powyżej w punkcie b) nie może przekroczyć 10 % wartości maksymalnej brutto przedmiotu umowy. Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

O podpisaniu umowy Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Emitent uznaje niniejszą umowę za istotną, ponieważ jednocześnie otrzymał zawiadomienie o wyborze innej oferty ww. Konsorcjum, przez tego samego Zamawiającego – Komendę Główną Policji w postępowaniu przetargowym na dostawę półbutów służbowych, w 2017 roku, postępowanie nr 52/Ckt/17/JSz z podziałem na 2 zadania, gdzie wartość oferty za realizację podstawowego zakresu zamówienia przypadającej Emitentowi wynosi 754 000 zł netto, tj. 927 420 zł brutto. Wartość oferty za realizację maksymalnego zakresu zamówienia przypadającej Emitentowi wynosi 942 500 zł netto, tj. 1 159 275 zł brutto.

Wartość obu powyższych ofert za realizację podstawowego zakresu zamówienia w każdej z nich dla Emitenta w sumie wynosi 2 184 000 zł netto, tj.2 686 320 zł brutto.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i wpłynie na wynik finansowy spółki w IV kwartale.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-02Piotr Skrzyński Prezes Zarządu
2017-06-02Piotr MajewskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »