Reklama

JUPITER (JPR): ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEKGREMI DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – RYBITWY – S.K.A. ORAZJUPITER S.A.

Raport bieżący nr 28/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODJĘCIA UCHWAŁY W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Reklama

GREMI DEVELOPMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – RYBITWY – S.K.A. ORAZ

JUPITER S.A.

Zarząd spółki Jupiter S.A. (adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków) oraz komplementariusz Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A. (adres: ul. Wrocławska 53, 30-011 Kraków), działając na zasadach art. 521 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zmianami - dalej zwanej "k.s.h.”), po raz pierwszy zawiadamiają Akcjonariuszy o zamiarze połączenia obu spółek.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarząd i Komplementariusza Spółek w dniu 17 marca 2014 r. Plan połączenia będzie dostępny w siedzibie Spółek (oraz już jest dostępny na stroni internetowej Jupiter S.A. – publikacja 8/2014 z dnia 18 marca 2014r.) do dnia walnego zgromadzenia dotyczącego połączenia.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Jupiter S.A. spółki Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy - spółki komandytowo-akcyjnej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na Jupiter.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., to jest w szczególności opinia biegłego i plan połączenia są dostępne do w siedzibie spółek od dnia ogłoszenia niniejszego raportu do dnia odbycia walnego zgromadzenia dotyczącego połączenia, w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9.00 do 15.00.

Uzasadnienie oraz cel podjęcia decyzji o zamiarze połączenia:

Celem połączenia spółek jest bardziej efektywne wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe. Celem jest także zwiększenie transparentności grupy kapitałowej Jupiter S.A.

Wskazanie podmiotów, które mają być połączone:

Spółka Przejmująca: Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026567, NIP: 5251347554, REGON:011124742, o kapitale zakładowym wynoszącym 9.914.865,20 zł (opłaconym w całości). Podstawowym przedmiotem działalności Jupiter S.A. jest wykonywanie czynności w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych oraz praw z nimi związanych celem budowy efektywnego portfela inwestycyjnego.

Spółka Przejmowana: Gremi Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Rybitwy – S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 53, 30–011 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000459285, NIP: 6790007470, REGON: 35037672 o kapitale zakładowym wynoszącym 96.024,30 zł, podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność inwestycyjna w obszarze nieruchomościowym.

Walne Zgromadzenie Jupiter S.A. niezbędne celem podjęcia uchwały o połączeniu Spółek zostanie zwołane w terminie późniejszym.

Powzięcie uchwał w sprawie połączenia Spółek planowane jest nie wcześniej niż na dzień przypadający po upływie sześciu tygodni licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o połączeniu.

Podstawa prawna: art. 521 k.s.h. oraz § 19 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-18Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2014-07-18Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »