Reklama

VOXEL (VOX): Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy - raport 28

Raport bieżący nr 28/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje, że w dniu wczorajszym tj. w dniu 17 maja 2016 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie zawarte przez: First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (zwany dalej "FPE FIZ AN”), AKTIVIST Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (zwany dalej: "AKTIVIST FIZ”), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 (zwany dalej: "PZU FIZAN BIS 1”), PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny (zwany dalej "PZU FIZ MEDYCZNY”), PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Energia Medycyna Ekologia (zwany dalej: "PZU EME”), Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej: "Allianz OFE”), Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny (zwany dalej: "Allianz DFE”), zwanych dalej łącznie "Funduszami” (dalej również: "Członkowie Porozumienia” lub "Strony Porozumienia”) będących akcjonariuszami spółki pod firmą VOXEL S.A (dalej: "Voxel”), na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5) i 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa”), o zawarciu w dniu 17 maja 2016r. przez Fundusze pisemnego porozumienia w sprawie zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Voxel oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Voxel (zwanego dalej: "Porozumieniem”), a także o przekroczeniu łącznie przez Członków Porozumienia progu 20% ogólnej liczby głosów w Voxel.

Reklama

Strony Porozumienia – poprzez nawiązaną współpracę – zamierzają dążyć do zwiększenia transparentności działalności Voxel w celu budowania wartości tej spółki oraz ochrony interesów inwestorów lub członków Funduszy, a także wzmocnienia skuteczności nadzoru nad bieżącą działalnością Voxel z uwzględnieniem interesu wszystkich akcjonariuszy tejże spółki, ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy mniejszościowych Voxel.

Zdarzeniem powodującym przekroczenie łącznie przez Fundusze progu 20% ogólnej liczby głosów w Voxel było zawarcie w dniu 17 maja 2016r. pisemnego Porozumienia.

Przed zawarciem Porozumienia każdy z Funduszy uprawniony był do następującej liczby akcji Voxel:

1) FPE FIZ AN posiadał 670.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji Voxel, reprezentujących łącznie 6,38% (słownie: sześć i trzydzieści osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Voxel, uprawniających do 670.000 (słownie: sześciuset siedemdziesięciu tysięcy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Voxel co stanowi 4,96% (słownie: cztery i dziewięćdziesiąt sześć setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Voxel;

2)Aktivist FIZ posiadał 138.562 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji Voxel, reprezentujących łącznie 1,32% (słownie: jeden i trzydzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Voxel, uprawniających do 138.562 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów na Walnych Zgromadzeniach Voxel co stanowi 1,03% (słownie: jeden i trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów w Voxel;

3) w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia PZU FIZAN BIS 1 jest uprawniony do 1.001.459 (słownie: jeden milion tysiąc czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji Voxel, reprezentujących łącznie 9,54 % (słownie: dziewięć procent i pięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Voxel, uprawniających do 1.001.459 głosów na Walnych Zgromadzeniach Voxel, co stanowi 7,42% (słownie: siedem procent i czterdzieści dwie setne procenta) ogólnej liczby głosów w Voxel:

4) w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia PZU FIZ Medyczny jest uprawniony do 217.950 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji Voxel, reprezentujących łącznie 2,08% (słownie: dwa procent i osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Voxel, uprawniających do 217.950 (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) głosów na Walnych Zgromadzeniach Voxel, co stanowi 1,61% (słownie: jeden procent i sześćdziesiąt jeden setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Voxel;

5) w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia PZU EME jest uprawniony do 314.070 (słownie: trzysta czternaście tysięcy siedemdziesiąt) akcji Voxel, reprezentujących łącznie 2,99% (słownie: dwa procent i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Voxel, uprawniających do 314.070 (słownie: trzysta czternaście tysięcy siedemdziesiąt) głosów na Walnych Zgromadzeniach Voxel, co stanowi 2,33% (słownie: dwa procent i trzydzieści trzy setne procenta) ogólnej liczby głosów w Voxel;

6) w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia Allianz OFE jest uprawniony do 681.883 (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesięciu trzech) akcji Voxel, reprezentujących łącznie 6,49 % (słownie: sześć procent i czterdzieści dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Voxel, uprawniających do 681.883 (słownie: sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Voxel co stanowi 5,05 % (słownie: pięć procent i pięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów w Voxel;

7) w dniu zawarcia niniejszego Porozumienia Allianz DFE jest uprawniony do 762 (słownie: siedemset sześćdziesięciu dwóch) akcji Voxel, reprezentujących łącznie 0,01% (słownie: zero procent i jedną setną procenta) kapitału zakładowego Voxel, uprawniających do 762 (słownie: siedemset sześćdziesięciu dwóch) głosów na Walnych Zgromadzeniach Voxel co stanowi 0,01 % (słownie: zero procent i jedną setną procent) ogólnej liczby głosów w Voxel;

Przed zawarciem Porozumienia nie istniały podmioty zależne wobec Funduszy w rozumieniu Ustawy; które posiadałyby akcje Voxel.

Zawarcie Porozumienia nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji Voxel przez poszczególne Fundusze.

Po zawarciu Porozumienia Fundusze posiadają łącznie 3.024.686 (słownie: trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji Voxel, reprezentujących łącznie 28,80% (słownie: dwadzieścia osiem procent i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Voxel, uprawniających do 3.024.686 (słownie: trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Voxel co stanowi 22,40% (słownie: dwadzieścia dwa procent i czterdzieści setne procenta) ogólnej liczby głosów w Voxel

Również po zawarciu Porozumienia nie istnieją podmioty zależne wobec Funduszy w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Voxel.

Fundusze wskazały, iż nie istnieją inne niż Fundusze, fundusze inwestycyjne lub fundusze emerytalne zarządzane przez Warsaw Equity TFI S. A. z siedzibą w Warszawie, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S. A. z siedzibą w Warszawie oraz PTE ALLIANZ Polska S. A., które posiadałyby akcje Voxel.

Zamiarem Funduszy jest niezwiększanie przez Fundusze łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Voxel w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia. W przypadku uzyskania natomiast interesującej oferty nabycia wszystkich posiadanych przez Fundusze akcji Voxel, Fundusze są gotowe rozważyć wspólną sprzedaż przedmiotowych papierów wartościowych.

Dodatkowo Fundusze poinformowały, iż nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Jednocześnie Fundusze wskazały, iż działając w oparciu o art. 87 ust. 3 Ustawy, Fundusze upoważniły AKTIVIST FIZ do dokonywania w imieniu wszystkich Funduszy wszelkich zawiadomień związanych z zawarciem Porozumienia, których konieczność dokonania wynika z odpowiednich przepisów Ustawy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-18Marek Warzecha Wojciech WłodarczykPrzewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Prezesa Zarządu Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania funkcji Wiceprezesa Zarządu Marek Warzecha Wojciech Włodarczyk

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »