Reklama

PROTEKTOR (PRT): Zawiadomienie o zawarciu umowy istotnej - raport 18

Raport bieżący nr 18/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna, z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent” lub "Spółka”) realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 niniejszym informuje, iż w dniu 30 maja 2018 roku Spółka PROTEKTOR S.A. powzięła informację, iż Konsorcjum spółek, w którego skład wchodzi Emitent oraz GREGOR S.A. z siedzibą w Pszczółki, ul. Tczewska 1a, 83-032 Pszczółki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068727, z kapitałem zakładowym w wysokości 1 789 980 zł wpłaconym w całości, NIP: 5932136226 (dalej: "Konsorcjum”, "Wykonawca”), zawarło umowę ze Skarbem Państwa- Komendą Główną Policji z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający”) na zadanie w postępowaniu na produkcję i dostawę trzewików służbowych nr 30/Ckt/18/MP, którego przedmiotem jest dostawa trzewików służbowych.

Reklama

Wartość oferty Konsorcjum na realizację podstawowego zakresu zamówienia wynosi łącznie 1 152 000 zł netto tj. 1 416 960 zł brutto. Wartość oferty przypadającej Emitentowi wynosi 576 000 zł netto, tj. 708 480 zł brutto. Wartość zamówienia opcjonalnego wynosi 288 000 zł netto, tj. 354 240 zł brutto, w tym przypadające Emitentowi 144 000 zł netto, tj. 177 120 zł brutto.

Ostateczny termin realizacji podstawowego zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz SIWZ to 09.11.2018 r., zaś zamówienia opcjonalnego w terminie do 30 dni kalendarzowych po terminie realizacji zamówienia podstawowego.

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 10 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w razie odstąpienia w całości lub w części od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

b) w wysokości 0,2 % wartości brutto niedostarczonego przedmiotu umowy w określonych terminach (termin realizacji zamówienia podstawowego, termin realizacji zamówienia opcjonalnego), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

Łączna wysokość kar umownych, określonych powyżej w punkcie b) nie może przekroczyć 10 % wartości maksymalnej brutto przedmiotu umowy.

Niezależnie od kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). W ocenie Zarządu może ona mieć wpływ na ocenę potencjału Emitenta i jego wynik finansowy.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-30Andrzej Filip WojciechowskiPrezes Zarządu
2018-05-30Pawel RolewskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »