Reklama

EUROSNACK (ECK): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji - raport 13

Raport bieżący nr 13/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Eurosnack S.A. informuje, że w dniu 2 sierpnia 2016 roku otrzymał zawiadomienie na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”) od Corvus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestru pod numerem 657 ("Fundusz”), w imieniu którego działa SATURN Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 56, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305034, o kapitale zakładowym 2.950.000 złotych, opłaconym w wysokości 2.670.000 złotych, NIP 107-001-14-52 ("Corvus FIZ AN”). Zgodnie z zawiadomieniem Fundusz poinformował, że: osiągnął 13,93% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Eurosnack S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000314024) ISIN PLERSNK00016.

Reklama

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawia się informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 7 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w sprawie dokonania wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J i zmiany Statutu Spółki, o czym Fundusz powziął wiadomość w dniu 29 lipca 2016 r. w związku powzięciem tej informacji przez Spółkę i opublikowaniu przez Spółkę raportu bieżącego.

Z chwilą powyżej wskazanego wpisu nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.025.978,80 zł do kwoty 6.038.968,20 zł to jest o kwotę 2.012.989,40 zł, poprzez emisję do 10.064.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J obejmujących akcje o numerach od 00.000.001 do 10.064.947 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja.

W związku z tym, iż Fundusz nie objął żadnej z akcji serii J wyemitowanych w wyniku powyżej wskazanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na skutek dokonania powyższego wpisu i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki spadł udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzenia Spółki.

2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Fundusz posiadał 4.207.168 akcji Spółki, dających 4.207.168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 20,90% w kapitale zakładowym Spółki i 20,90% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Fundusz posiada 4.207.168 akcji Spółki, dających 4.207.168 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowią 13,93% w kapitale zakładowym Spółki i 13,93% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Nie dotyczy.

5. Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c)

Nie dotyczy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-02Andrzej Krakówka Prezes Zarządu
2016-08-02Ewa Kawałkowska Prokurent samoistny

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »