Reklama

BIPROMET (BPM): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji BIPROMET S.A.

Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd BIPROMET S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od KGHM Polska Miedź S.A. o następującej treści:

Reklama

Działając w imieniu spółki pod firmą "KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.” z siedzibą w Lubinie ( dalej jako "AKCJONARIUSZ” ) będącej akcjonariuszem spółki pod firmą ”BIPROMET S.A.” z siedzibą w Katowicach ( dalej jako "SPÓŁKA”), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

( dalej jako "USTAWA” ), jako członkowie Zarządu Akcjonariusza uprawnieni do reprezentacji łącznej, niniejszym zawiadamiamy o zmianie stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza polegającej na osiągnięciu przez Akcjonariusza100% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 22 kwietnia 2015 r. Akcjonariusz, na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy skierował do pozostałych akcjonariuszy Spółki żądanie sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji ( wykup przymusowy ). Zainicjowana przez Akcjonariusza procedura przymusowego wykupu została przeprowadzona za pośrednictwem Banku Zachodniego WBK S.A. prowadzącego działalność maklerską w ramach biura maklerskiego działającego pod nazwą - Dom Maklerski BZ WBK ( dalej jako "WYKUP PRZYMUSOWY” ).

Przedmiotem Wykupu przymusowego było 543.517 ( słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście ) akcji Spółki, reprezentujących 8,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 543.517

( słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście ) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 8,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Rozliczenie transakcji kupna akcji Spółki objętych Wykupem przymusowym nastąpiło w dniu 24 kwietnia 2015 r.

( dalej jako "TRANSAKCJA” ). W wyniku Transakcji Akcjonariusz nabył 543.517 ( słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście ) akcji Spółki, reprezentujących 8,77% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 543.517 ( słownie: pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemnaście ) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 8,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Transakcją, Akcjonariusz:

1) bezpośrednio posiadał 5.656.283 ( słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy ) akcje Spółki, reprezentujących 91,23 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 5.656.283 ( słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy ) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 91,23% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) pośrednio – poprzez podmioty zależne – nie posiadał akcji Spółki.

Po rozliczeniu Transakcji, Akcjonariusz bezpośrednio posiada 6.199.800 ( słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset ) akcji Spółki, reprezentujących 100% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 6.199.800 ( słownie: sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset ) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Dodatkowo informujemy, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-24Zbigniew PrzebindowskiPrezes Zarządu
2015-04-24Maria SowiakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »