06MAGNA (06N): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji NFI Magna Polonia SA - raport 82

Raport bieżący nr 82/2012
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki pod firmą Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Fundusz", "Spółka"), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych, informuje, że w dniu 10 października 2012 r. otrzymał od Pana Mirosława Janisiewicza zawiadomienie o treści:

Reklama

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 69 ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 i art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.), dalej "Ustawa o Ofercie", niniejszym zawiadamiam

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

W dniu 8 października 2012r. zbyłem na rynku regulowanym 300 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny MAGNA POLONIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000019740 ("Fundusz"), a także w tym samym dniu zbyłem w transakcji pakietowej, pozasesyjnej 9 000 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zdarzeniami, wskazanymi w pkt 1, przysługiwało mi 31 734 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu i stanowiące 25,8275% kapitału zakładowego Funduszu oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

2) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Funduszu oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie przysługuje mi 22 434 783 sztuki akcji w kapitale zakładowym Funduszu, stanowiących 18,2587% kapitału zakładowego, z którymi wiąże się taka sama liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiąca taki sam udział procentowy w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu. Łącznie zatem mnie i Rasting Limited, z którym łączy mnie ustne porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Funduszu (z którego wynika, iż na mnie spoczywa obowiązek dokonywania zawiadomień przewidzianych postanowieniami rozdziału 4 Ustawy o Ofercie), przysługuje aktualnie 56 749 217 sztuk akcji w kapitale zakładowym Funduszu, uprawniających do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu, stanowiących 44,0862% kapitału zakładowego Funduszu oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Funduszu.

3) Informacje dotyczące dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału:

W okresie 12 miesięcy planuję zwiększyć liczbę posiadanych akcji, jednak nie więcej niż łącznie dających z Rasting Limited, 66% kapitału zakładowego Funduszu.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Funduszu: brak;

5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie: brak.

Ponadto, działając na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010r. Nr 211 poz. 1384 z późn. zm.), dalej "Ustawa o Ofercie", oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów dnia 15 listopada 2005r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. Nr 229 poz. 1950), zawiadamiam:

1) Osoba obowiązana do przekazania informacji: Mirosław Janisiewicz;

2) Przyczyna przekazania informacji: zawarcie w dniu 9 października 2012r. z Funduszem umowy objęcia akcji serii E w kapitale zakładowym Funduszu, wyemitowanych przez Zarząd Funduszu w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki z dnia 8 października 2012 r.

Jestem członkiem organu zarządzającego spółki zależnej od Funduszu i posiadam stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio Funduszu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, o czym mowa w art. 160 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie;

3) Wskazanie emitenta, którego dotyczy informacja: Fundusz;

4) Wskazanie instrumentu finansowego, którego dotyczy informacja: akcje Emitenta;

5) Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: objąłem akcje wyemitowane przez Fundusz w trybie subskrypcji prywatnej;

6) Data i miejsce zawarcia transakcji: 9 października 2012r. w Warszawie;

7) Cena i wolumen transakcji: objąłem 9 000 000 (dziewięć milionów) akcji serii E w kapitale zakładowym Funduszu, wyemitowanych przez Zarząd Funduszu w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 1 Zarządu z dnia 8 października 2012r., o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja za cenę emisyjną wynoszącą 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) za każdą akcję serii E tj. łącznie za wkład pieniężny wynoszący 2 070 000 zł (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie objęte przeze mnie akcje serii E;

8) Data i miejsce sporządzenia informacji: Warszawa, dnia 10 października 2012r."
Jarosław Mikos - Prezes Zarządu
Marcin Frączek - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Emitent | NFI Magna Polonia SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »