COMPERIA (CPL): Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania w wyniku zawarcia porozumienia akcjonariuszy - raport 19

Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), informuje o otrzymaniu przez Spółkę w dniu 28 lutego 2018 r. poniższego tekstu zawiadomienia o zawarciu w dniu 27 lutego 2018 r. porozumienia (w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych) pomiędzy kilkoma mniejszościowymi akcjonariuszami Spółki, powodującego uzyskanie przez nich łącznie 12,73% kapitału zakładowego Spółki oraz uzyskanie przez nich łącznie 9,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Reklama

"My niżej podpisani, Karol Wilczko, Bartosz Michałek, Robert Wilczyński, Tomasz Filipiak, Andrzej Kasperek, Konrad Pankiewicz, zwani dalej jako "Członkowie Porozumienia", będący akcjonariuszami spółki pod firmą Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 13, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000390656, zwanej dalej jako "Spółka", na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 i 5 oraz art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako "Ustawa"), niniejszym zawiadamiamy o zawarciu przez Członków Porozumienia w dniu 27 lutego 2018 r. pisemnego porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia w sposób trwały wspólnej polityki wobec Spółki (zwanego dalej jako "Porozumienie").

Jednocześnie informujemy, iż podstawowym celem Porozumienia jest podejmowanie przez jego członków czynności zmierzających do wspólnego, wzajemnie uzgodnionego, współdziałania dla jej dobra ukierunkowanego na jej rozwój, zobowiązując się do jednomyślnego wyrażania stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących Spółki, w tym podczas głosowań na zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy zgodnie z ilością posiadanych głosów.

Dodatkowo celem Porozumienia jest wzmocnienie roli drobnych inwestorów w akcjonariacie, wprowadzenie niezależnego członka/członków do Rady Nadzorczej drogą głosowania wszystkich Członków Porozumienia, delegowanie go do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, publiczna debata na temat bieżącej działalności operacyjnej i wyników finansowych Spółki, analiza strategii rozwoju Spółki, poprawa polityki informacyjnej Spółki.

Członkowie Porozumienia wskazują adwokata Tomasza Krześniaka jako Przedstawiciela Porozumienia i udzielają mu niniejszym pełnomocnictwa do wykonywania wszelkich praw i obowiązków związanych z prawidłowym funkcjonowaniem niniejszego Porozumienia. Przed zawarciem Porozumienia:

1) Karol Wilczko posiadał bezpośrednio 100 631 (słownie: sto tysięcy sześćset trzydzieści jeden) akcji Spółki reprezentujących 4,66% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 100 631 (słownie: sto tysięcy sześćset trzydzieści jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 3,54% ogólnej liczby głosów w Spółce;

2) Bartosz Michałek posiadał bezpośrednio 92 188 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki reprezentujących 4,27% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 92 188 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 3,24% ogólnej liczby głosów w Spółce;

3) Robert Wilczyński posiadał bezpośrednio 29 203 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzy) akcji Spółki reprezentujących 1,35% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 29 203 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 1,03% ogólnej liczby głosów w Spółce;

4) Tomasz Filipiak posiadał bezpośrednio 25 970 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 1,20% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 25 970 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,91% ogólnej liczby głosów w Spółce;

5) Andrzej Kasperek posiadał bezpośrednio 13 450 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji Spółki reprezentujących 0,62% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 13 450 (słownie: trzynaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,47% ogólnej liczby głosów w Spółce;

6) Konrad Pankiewicz posiadał bezpośrednio 13 333 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji Spółki reprezentujących 0,62% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 13 333 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 0,47% ogólnej liczby głosów w Spółce;

Przed zawarciem Porozumienia nie występowały podmioty zależne wobec Członków Porozumienia (w rozumieniu Ustawy), które posiadałyby akcje Spółki. Po zawarciu Porozumienia Członkowie Porozumienia posiadają łącznie 274 775 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) akcji Spółki reprezentujące 12,73% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 274 775 (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 9,66% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zawarcie Porozumienia nie spowodowało żadnych zmian w zakresie liczby akcji Spółki posiadanych przez poszczególnych Członków Porozumienia.

Dodatkowo informujemy, iż Członkowie Porozumienia nie wykluczają dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia wspólnej pozycji Członków Porozumienia w strukturze akcjonariatu Spółki.

Dodatkowo informujemy, iż nie istnieją:

1) podmioty zależne wobec Członków Porozumienia (w rozumieniu Ustawy), które posiadają akcje Spółki;

2) osoby, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit.c) Ustawy.

Niniejsze zawiadomienie składane jest w imieniu wszystkich stron Porozumienia.”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-28Wojciech MałekCzłonek Zarządu
2018-02-28Szymon FiecekCzłonek Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »