RADPOL (RDL): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - raport 48

Raport bieżący nr 48/2010
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie ("Spółka") informuje, że dnia 26 listopada 2010 roku otrzymał od Pana Grzegorza Bielowickiego zawiadomienie o następującej treści:

ZAWIADOMIENIE

o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów

Działając w imieniu własnym oraz w imieniu pana Gabriela Wróblewskiego, a także w imieniu GJB Assets Management Limited, spółki prawa cypryjskiego (GJB Assets Management), na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 87 ust. 1 pkt pkt 4) i 5) oraz art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie), składam niniejszym zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie (Radpol) posiadanych łącznie przez pana Gabriela Wróblewskiego oraz Grzegorza Bielowickiego, których łączy ustne porozumienie w sprawie wspólnego wykonywania prawa głosu przez pana Grzegorza Bielowickiego z akcji Radpol należących do wskazanych akcjonariuszy (Porozumienie), opisane w pkt III. 18.1. Prospektu Emisyjnego Radpol, oraz o nabyciu akcji w spółce Radpol przez GJB Assets Management. GJB Assets Management, który nabył akcje Radpol w zakresie opisanym w niniejszym zawiadomieniu, jest podmiotem zależnym od pana Grzegorza Bielowickiego, ponieważ pan Grzegorz Bielowicki bezpośrednio kontroluje ten podmiot i wchodzi w skład jego organu zarządzającego i pełni funkcje kierownicze w tym podmiocie jako "director".

Reklama

I. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zawiadomienie dotyczy zdarzeń powodujących zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów.

W dniu 22 listopada 2010 r. GJB Assets Management nabył na mocy transakcji pakietowej na rynku regulowanym 29.118 akcji Radpol. Ponadto w dniu 25 listopada pan Grzegorz Bielowicki zbył na mocy darowizny na rzecz GJB Assets Management 1.746.000 akcji Radpol. Rozrachunek w wyniku darowizny nastąpił w dniu 26 listopada 2010 r. Na skutek tych zdarzeń GJB Assets Management w zakresie akcji posiadanych w imieniu własnym przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Radpol. Pan Grzegorz Bielowicki w zakresie akcji posiadanych tylko we własnym imieniu obniżył swój udział w liczbie głosów poniżej 10%. Natomiast po zliczeniu łącznie akcji należących do pana Grzegorza Bielowickiego oraz do GJB Assets Management jako podmiotu zależnego od Grzegorza Bielowickiego, wskazane dwa podmioty mają ponad 10% ogólnej liczby głosów w Radpol. Niezależnie od tego, pana Grzegorza Bielowickiego nadal łączy z panem Gabrielem Wróbleskim ustne porozumienie w sprawie wykonywania prawa głosu z akcji przez pana Grzegorza Bielowickiego jako pełnomocnika Gabriela Wróblewskiego.

II. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału

Przed zmianą udziału na skutek zdarzeń wskazanych powyżej pan Grzegorz Bielowicki oraz pan Gabriel Wróblewski posiadali łącznie 3.247.804 akcji Radpol, czyli łącznie 12,89 % kapitału zakładowego Radpol, co dawało łącznie 3.247.804 głosów, czyli łącznie 12,89 % ogólnej liczby głosów, z czego:

1) Grzegorz Bielowicki posiadał 3.031.572 akcje Radpol, czyli 12,03 % kapitału zakładowego, co dawało 3.031.572 głosy, czyli 12,03 % ogólnej liczy głosów;

2) Gabriel Wróblewski posiadał 216.232 akcje Radpol, czyli 0,86 % kapitału zakładowego, co dawało 216.232 głosy, czyli 0,86 % ogólnej liczby głosów.

GJB Assets Management Limited nie posiadał w ogóle akcji Radpol (0 (zero) akcji Radpol, czyli 0% (zero procent) kapitału zakładowego, co daje 0 (zero) głosów, czyli 0% (zero procent) ogólnej liczby głosów).

III. Liczba akcji posiadanych w dniu kierowania niniejszego zawiadomienia:

Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia:

1) Grzegorz Bielowicki posiada 1.285.572 akcje Radpol, czyli 5,10 % kapitału zakładowego, co daje 1.285.572 głosy, czyli 5,10 % ogólnej liczy głosów;

2) Gabriel Wróblewski posiada 216.232 akcje Radpol, czyli 0,86 % kapitału zakładowego, co daje 216.232 głosy, czyli 0,86 % ogólnej liczby głosów.

3) GJB Assets Management posiada 1.775.118 akcji Radpol, czyli 7,05 % kapitału zakładowego, co daje 1.775.118 głosów, czyli 7,05 % ogólnej liczby głosów.

Wobec powyższego, wskazane trzy podmioty łącznie posiadają 3.276.922 akcji Radpol, czyli 13,01 % kapitału zakładowego Radpol, co daje 3.276.922 głosów, czyli 13,01 % ogólnej liczby głosów,

IV. Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększenia udziału oraz celu zwiększania tego udziału:

GJB Assets Management, a także Grzegorz Bielowicki, ma zamiar dalszego zwiększania w imieniu własnym lub pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, jednakże nie wyklucza, że zwiększenie udziału przez GJB Assets Management nastąpi w drodze nabycia pozostałych akcji od Grzegorza Bielowickiego. Na dzień niniejszego zawiadomienia GJB Assets Management jako podmiot zależny od Grzegorza Bielowickiego traktuje akcje Radpol jako inwestycję długoterminową.
Andrzej Sielski - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Radpol SA | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »