Reklama

BNPPL (BNP PARIBAS BANK): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - raport 22

Raport bieżący nr 22/2014

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BNP Paribas Banku Polska S.A. ("Bank”) informuje, że w dniu 27 maja 2014 r. Bank otrzymał od BNP Paribas Fortis SA/NV ("BNP Paribas Fortis”) zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o Ofercie”) o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Banku z 99,89% do 85,00%, tj. zmniejszeniu o 14,89%.

Reklama

Zmniejszenie udziału BNP Paribas Fortis w ogólnej liczbie głosów w Banku nastąpiło w dniu 27 maja 2014 r., w wyniku zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Banku o kwotę 228.506.462,94 złotych w drodze emisji 5.026.539 akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 45,46 złotych każda ("Rejestracja”), przy czym ani BNP Paribas Fortis ani żaden z jego podmiotów zależnych nie objął żadnej z wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku.

Przed Rejestracją BNP Paribas Fortis posiadał łącznie 28.661.545 akcji Banku, stanowiących 99,89% kapitału zakładowego Banku, uprawniających do wykonywania 28.661.545 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 99,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, z czego:

a) 23.418.013 akcji Banku, stanowiących 81,62% kapitału zakładowego Banku, uprawniających do wykonywania 23.418.013 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 81,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, było posiadanych bezpośrednio; oraz

b) 5.243.532 akcje Banku, stanowiące 18,27% kapitału zakładowego Banku, uprawniające do wykonywania 5.243.532 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowiło 18,27% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, były posiadane za pośrednictwem "Dominet” Spółka Akcyjna w likwidacji, jednoosobową spółkę zależną BNP Paribas Fortis ("Dominet”).

Po Rejestracji BNP Paribas Fortis posiada łącznie 28.661.545 akcji Banku, stanowiących 85,00% kapitału zakładowego Banku, uprawniających do wykonywania 28.661.545 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowi 85,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, z czego:

a) 23.418.013 akcji Banku, stanowiących 69,45% kapitału zakładowego Banku, uprawniających do wykonywania 23.418.013 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowi 69,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, jest posiadanych bezpośrednio; oraz

b) 5.243.532 akcje Banku, stanowiące 15,55% kapitału zakładowego Banku, uprawniające do wykonywania 5.243.532 głosów na walnym zgromadzeniu Banku, co stanowi 15,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, są posiadane za pośrednictwem Dominet.

Oprócz Dominet, nie ma innych podmiotów zależnych od BNP Paribas Fortis posiadających akcje Banku.

BNP Paribas Fortis nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Banku w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport stanowi wykonanie obowiązków raportowych, ma wyłącznie charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Spółka”). Prospekt emisyjny ("Prospekt”) sporządzony w związku z ofertą i wprowadzeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizującymi do Prospektu stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta”). Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.bnpparibas.pl oraz na stronie internetowej Oferującego, Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A., pod adresem http://www.dmbh.pl.

Niniejszy raport nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy raport (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych ani podmiotom amerykańskim (ang. US persons). Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Niniejszy raport jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla (a) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, (b) osób mających doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tj. trudniących się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie”) i (c) spółek, jednostek nie posiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) oraz innych osób, którym może zostać przekazany w sposób legalny zgodnie z art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym raporcie, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Niniejszy raport nie może być rozpowszechniany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-28Frédéric Amoudruprezes zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »