Reklama

ADIUVO (ADV): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów - raport 5

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie dotyczące transakcji sprzedaży akcji zawartej pomiędzy Orenore Sp. z o.o. a Morluk sp. z o.o. sp.k o poniższej treści.

Reklama

Spółka wskazuje przy tym, iż zgodnie z jej wiedzą, transakcja miała charakter technicznego przesunięcia pakietu akcji Spółki pomiędzy ww. podmiotami i łączny stan posiadania Morluk oraz Orenore a więc również Pana Marka Orłowskiego nie uległ zmianie przed i po transakcji.

"Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 i 2 pkt 1 li. a) oraz art. 87 ust. 1 pkt 5 w związku art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Morluk Sp. z o.o. Sp. k. (Morluk) w imieniu swoim, Orenore sp. z o.o. (Orenore) oraz pozostałych Zawiadamiających informuję, że w związku z rozliczeniem w dniu 24 stycznia 2020 roku transakcji zbycia poza rynkiem regulowanym przez Orenore na rzecz Morluk 500.000 akcji Spółki nastąpiła zmiana stanu posiadania akcji przez ww. podmioty w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Jednocześnie wobec faktu, iż Morluk oraz Orenore wspólnie z Markiem Orłowskim, Bogusławem Sergiuszem Bobulą, Maciejem Zając oraz Aleksandrą Ellert (łącznie jako Zawiadamiający), łączy pisemne porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Adiuvo Investments S.A. (Spółka) i prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki (Porozumienie) w niniejszym zawiadomieniu zawarto informacje nt. stanu posiadania ww. osób przy czym:

- łączny stan posiadania Morluk oraz Orenore będących podmiotami zależnymi od Marka Orłowskiego nie uległ zmianie przed i po transakcji,

- stan posiadania Bogusława Sergiusza Bobula, Macieja Zając oraz Aleksandry Ellert nie uległ zmianie przed i po transakcji,

- łączny stan posiadania wszystkich stron Porozumienia nie uległ zmianie przed i po transakcji.

Przed rozliczeniem powyższej transakcji:

1) Orenore oraz Morluk posiadali łącznie jako strony odrębnego porozumienia 5.383.839 akcji Spółki, co stanowi 40,87% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniają łącznie do 7.083.839 głosów, co stanowi 47,62% ogólnej liczby głosów, przy czym:

a. Orenore posiadał łącznie 5.373.519 akcji Spółki, co stanowiło 40,79% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 7.073.519 głosów, co stanowiło 47,56% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;

ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;

iii. 3.309.353 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 25,12% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 3.309.353 głosów, co stanowi 22,25% ogólnej liczby głosów;

b. Morluk posiadał 10.320 akcji Spółki, co stanowiło 0,08% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 10.320 głosów, co stanowiło 0,07% ogólnej liczby głosów.

2) Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Pana Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby był analogiczny do łącznego stanu akcji Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.

3) Bogusław Sergiusz Bobula posiadał 1.527.420 akcji Spółki, co stanowiło 11,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 1.527.420 głosów, co stanowi 10,27% ogólnej liczby głosów.

4) Maciej Zając posiadał 21.000 akcji Spółki, co stanowiło 0,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 21.000 głosów, co stanowiło 0,14% ogólnej liczby głosów.

5) Aleksandra Ellert posiadała 200.000 akcji Spółki, co stanowiło 1,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 200.000 głosów, co stanowiło 1,34% ogólnej liczby głosów.

Przed rozliczeniem transakcji członkowie Porozumienia posiadali łącznie 7.132.259 akcji Spółki, co stanowiło 54,14% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 8.832.259 głosów, co stanowiło 59,38% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym

i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;

ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;

iii. 5.068.093 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 38,47% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 5.068.093 głosów, co stanowi 34,07% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji:

1) Orenore oraz Morluk posiadają łącznie jako strony odrębnego porozumienia 5.383.839 akcji Spółki, co stanowi 40,87% udziału w kapitale zakładowym, a akcje te uprawniają łącznie do 7.083.839 głosów, co stanowi 47,62% ogólnej liczby głosów, przy czym:

c. Orenore posiada łącznie 4.873.519 akcji Spółki, co stanowi 36,99% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 6.573.519 głosów, co stanowi 44,19% ogólnej liczby głosów, z czego:

iv. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;

v. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym i uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;

vi. 2.809.353 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 21,32% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 2.809.353 głosów, co stanowi 18,89% ogólnej liczby głosów;

d. Morluk posiada 510.320 akcji Spółki, co stanowi 3,87% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do 510.320 głosów, co stanowiło 3,43% ogólnej liczby głosów.

2) Orenore oraz Morluk są podmiotami zależnymi od Pana Marka Orłowskiego i tym samym łączny stan posiadania ww. osoby jest analogiczny do łącznego stanu akcji Spółki będących w posiadaniu Orenore oraz Morluk.

3) Bogusław Sergiusz Bobula posiada 1.527.420 akcji Spółki, co stanowi 11,59% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.527.420 głosów, co stanowi 10,27% ogólnej liczby głosów.

4) Maciej Zając posiada 21.000 akcji Spółki, co stanowi 0,16% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 21.000 głosów, co stanowi 0,14% ogólnej liczby głosów.

5) Aleksandra Ellert posiada 200.000 akcji Spółki, co stanowi 1,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 200.000 głosów, co stanowi 1,34% ogólnej liczby głosów.

Po rozliczeniu transakcji członkowie Porozumienia nadal posiadają łącznie 7.132.259 akcji Spółki, co stanowi 54,14% udziału w kapitale zakładowym uprawniających do 8.832.259 głosów, co stanowi 59,38% ogólnej liczby głosów, z czego:

i. 1.700.000 to akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy stanowiące 12,90% udziału w kapitale zakładowym

i uprawniające do 3.400.000 głosów, co stanowi 22,86% ogólnej liczby głosów;

ii. 364.166 to akcje imienne nieuprzywilejowane stanowiące 2,76% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 364.166 głosów, co stanowi 2,45% ogólnej liczby głosów;

iii. 5.068.093 to akcje zwykłe na okaziciela, dające 38,47% udziału w kapitale zakładowym, uprawniające do 5.068.093 głosów, co stanowi 34,07% ogólnej liczby głosów.

Jednocześnie wskazane powyżej podmioty informują, iż podmioty od nich zależne nie posiadają akcji Spółki, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy. Zawiadamiający jak również jednostki zależne nie posiadają instrumentów finansowych dotyczących akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30Marek OrłowskiPrezes Zarządu
2020-01-30Anna Aranowska-BablokCzłonek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »