Reklama

PBKM (BKM): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka,Emitent) informuje, że w dniu 17 stycznia 2019 r. roku do Spółki wpłynęło od Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, Active Ownership Capital S.à r.l., Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Investments Ltd., Tamlino Import & Advisory LP, Tamlino Investments Ltd. jak również Floriana Schuhbauer i Klausa Röhrig (łącznie jako Zawiadamiający) datowane na 16 stycznia 2019 r. zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej (…).

Reklama

Zawiadomienie zostało przekazane w języku polskim oraz angielskim.

Treść zawiadomienia w języku polskim:

"Działając w imieniu Zawiadamiających (pełnomocnictwa w załączeniu), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu przez AOF (a w przypadku pozostałych Zawiadamiających pośrednio, przez AOF) 15% ogólnej liczby głosów w spółce Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka").

W imieniu Zawiadamiających informuję, że:

1. Przekroczenie 15% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku dokonania w dniu 11 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 459.364 zł poprzez emisję 918.728 akcji serii L, z których 600.000 objął AOF.

2. Przed zmianą udziału, AOF posiadał bezpośrednio (a pozostali Zawiadamiający pośrednio, przez AOF) 358.539 akcji Spółki uprawniających do 358.539 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7.5275% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Po zmianie udziału AOF posiada bezpośrednio (a pozostali Zawiadamiający - pośrednio, przez AOF) 958.539 akcji Spółki uprawniających do 958.539 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16.8704% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Żadne podmioty zależne od AOF nie posiadają akcji Spółki. AOF jest podmiotem zależnym od Active Ownership Capital S.a r.l., która jest współkontrolowana przez Active Ownership Advisors GmbH (spółka zależna od Floriana Schuhbauera) oraz przez Active Ownership Investments Ltd. (spółka pośrednio zależna, poprzez Tamlino Import & Advisory LP oraz Tamlino Investments Ltd., od Klausa Rohriga).

5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy.

6. Żadnemu z Zawiadamiających nie przysługują głosy z akcji Spółki, do których nabycia którykolwiek z Zawiadamiających jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne.

7. Żadnemu z Zawiadamiających nie przysługują głosy z akcji Spółki, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.”

Treść zawiadomienia w języku angielskim:

"Acting on behalf of the Notifying Parties (attached: powers of attorney), pursuant to Art. 69.1.1) and 69a. 1.3) of the Act on Public Offerings, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and on Public Companies (the "Act"), I hereby notify you of the exceeding by AOF (and in the case of the remaining Notifying Parties indirectly, by AOF) of 15% of the total number of votes in Polski Bank Komórek Macierzystych S.A., with its registered office in Warsaw (the "Company").

On behalf of the Notifying Parties, I inform you that:

1. The threshold of 15% of the total number of votes in the Company was exceeded as a result of the registration on 11 January 2019 by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register, of the increase in the Company's share capital by PLN 459,364 through the issuance of 918,728 shares of which 600,000 have been acquired by AOF.

2. Before the change in its shareholding, AOF directly (and the remaining Notifying Parties -indirectly, through AOF) held 358,539 shares in the Company, representing 358,539 votes which constituted 7.5275% of the overall number of shares and votes at the general meeting of the Company.

3. After the change in its shareholding, AOF directly (and the remaining Notifying Parties -indirectly, through AOF) holds 958,539 shares in the Company, representing 958,539 votes which constitutes 16.8704% of the overall number of shares and votes at the general meeting of the Company.

4. No subsidiaries of AOF hold any shares in the Company. AOF is a subsidiary of Active Ownership Capital S.à r.l., a company jointly controlled by Active Ownership Advisors GmbH (a company controlled by Florian Schuhbauer) and Active Ownership Investments Ltd. (a company indirectly -through Tamlino Import & Advisory LP and Tamlino Investments Ltd. - controlled by Klaus Rôhrig).

5. There exist no persons referred to in Art. 87.1.3.c of the Act.

6. None of the Notifying Parties are entitled to exercise any voting rights attached to the shares in the Company that a Notifying Party is entitled or required to acquire as a holder of the financial instruments referred to in Art. 69b. 1.1 of the Act and the financial instruments referred to in Art. 69b. 1.2 of the Act, which are not exercised solely by means of a cash settlement.

7. None of the Notifying Parties are entitled to any voting rights attached to the Company's shares to which the financial instruments referred to in Art. 69b. 1.2 of the Act relate directly or indirectly.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-17Marcin RadziszewskiCzłonek ZarząduMarcin Radziszewski
2019-01-17Dobrosława Waleczek-GaudnikProkurentDobrosława Waleczek-Gaudnik

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »