FERRUM (FER): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 lutego 2018 r. do Spółki wpłynęło od Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki, którego treść Emitent przekazuje poniżej:

Reklama

"Niniejszym, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludnej 2, 00-406 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 1168, w którego imieniu działa z mocy prawa PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwany dalej "Zawiadamiającym”), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 - tekst jednolity, ze zm. dalej: "Ustawa”) zawiadamia, że w wyniku nabycia 2 394 226 akcji zwykłych na okaziciela spółki pod firmą Ferrum Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Porcelanowej 11, 40-246 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorstw KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000063239 (zwanej dalej "Spółką”), w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zawartej w dniu 22 lutego 2018 r. i rozliczonej w dniu 23 lutego 2018 r. Zawiadamiający: (i) samodzielnie przekroczył 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz (ii) wraz z innymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, zawartego przez Zawiadamiającego, przekroczył 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

Zawiadamiający, w ramach transakcji pakietowej pozasesyjnej, zawartej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 22 lutego 2018 r. i rozliczonej w dniu 23 lutego 2018 r., nabył 2 394 226 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 9,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 394 226 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dniem nabycia przez Zawiadamiającego akcji Spółki, Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki.

Zawiadamiający jest stroną porozumienia, którego stronami, poza Zawiadamiającym, są MW Asset Management sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamkniętym Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, spełniającego przesłanki porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy, w odniesieniu do akcji Spółki (zwanego dalej "Porozumieniem").

Przed dniem nabycia przez Zawiadamiającego akcji Spółki, Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadała (i na dzień 23 lutego 2018 r. nadal posiada) 1 000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

Przed dniem nabycia przez Zawiadamiającego akcji Spółki, żadna ze stron Porozumienia, poza Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie posiadała akcji Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po nabyciu przez Zawiadamiającego akcji Spółki (na dzień 23 lutego 2018 r.), Zawiadamiający posiadał 2 394 226 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 9,76% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 394 226 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 9,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Z uwagi na nabycie przez Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w drodze transakcji pakietowej zawartej w dniu 22 lutego 2018 r. (a rozliczonej 23 lutego 2018 r.) 2 400 209 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, po nabyciu przez Zawiadamiającego akcji Spółki (na dzień 23 lutego 2018 r.), strony Porozumienia łącznie posiadały 4 795 435 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących (na dzień 23 lutego 2018 r.) w zaokrągleniu 19,54% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 4 795 435 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi (na dzień 23 lutego 2018 r.) w zaokrągleniu 19,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki

Nie istnieją żadne podmioty zależne od Zawiadamiającego ani innych stron Porozumienia, które posiadałyby akcje Spółki.

5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy

Według stanu na datę składania Zawiadomienia, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi tub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 2, 7 i 8.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-28Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2018-02-28Grzegorz KowalikWiceprezes ZarząduGrzegorz Kowalik

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »