Reklama

FERRUM (FER): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FERRUM S.A. - raport 50

Raport bieżący nr 50/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), Zarząd FERRUM S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 r. do Spółki wpłynęło od Watchet sp. z o.o., sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce, którego treść Emitent przekazuje poniżej:

Reklama

"Ja, niżej podpisany, działając w imieniu Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 50, 00-025 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000656838 ("Zawiadamiający" lub "Watchet"), na podstawie 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512 - tekst jednolity, ze zm.; dalej: "Ustawa"), niniejszym zawiadamiam, że w wyniku zbycia 8.928.597 akcji zwykłych na okaziciela Spółki na rzecz MW Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Przemysłowej 1A, 43-300 Dąbrowa Górnicza, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000626568 ("MWAM"), dotychczas posiadany przez Zawiadamiającego udział ponad 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmniejszył się o ponad 1 % ogólnej liczby głosów.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez Watchet nastąpiła w wyniku następujących zdarzeń:

(i) przeniesienia przez Zawiadamiającego na MWAM 5.150.583 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących w zaokrągleniu 8,89% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5.150.583 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 8,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dokonanego na podstawie umowy przeniesienia własności akcji Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r. pomiędzy Zawiadamiającym i MWAM poza rynkiem regulowanym, przy czym rozliczenie ww. transakcji nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2018 r.; oraz

(ii) sprzedaży przez Zawiadamiającego na rzecz MWAM 3.778.014 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących w zaokrągleniu 6,52% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.778.014 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 6,52% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, dokonanej na podstawie umowy sprzedaży akcji Spółki z dnia 6 sierpnia 2018 r. zawartej pomiędzy Zawiadamiającym i MWAM poza rynkiem regulowanym, przy czym rozliczenie ww. transakcji nastąpiło w dniu 7 sierpnia 2018 r.

W konsekwencji Zawiadamiający dokonał zbycia na rzecz MWAM łącznie 8.928.597 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 15,42% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.928.597 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 15,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dniem 7 sierpnia 2018 r. Zawiadamiający posiadał bezpośrednio 28.583.402 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 49,36% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 28.583.402 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 49,36% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Zawiadamiający posiada obecnie 19.654.805 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących w zaokrągleniu 33,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 19.654.805 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 33,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4) Podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki

Nie istnieją żadne podmioty zależne od Zawiadamiającego, które posiadałyby akcje Spółki.

5) Informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy

Według stanu na datę składania Zawiadomienia, nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt

3) lit. c) Ustawy.

6) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany Zawiadamiający jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy.

7) Liczba głosów z akcji Spółki, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy.

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Informacje zostały podane odpowiednio w pkt 2, 6 i 7 niniejszego Zawiadomienia.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-10Krzysztof KasprzyckiPrezes ZarząduKrzysztof Kasprzycki
2018-08-10Honorata SzlachetkaWiceprezes ZarząduHonorata Szlachetka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »