Reklama

FAM (FAM): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A.

Raport bieżący nr 34/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. w Warszawie (FAM) informuje, że na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymał w dniu dzisiejszym od Pana Grzegorza Bielowickiego zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w FAM następującej treści:

"Działając w imieniu własnym a także w imieniu Tar Heel Capital R,LLC spółki prawa USA (THCR), South Bay Limited spółki prawa angielskiego (SBL) oraz Tar Heel Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (THC) na podstawie art. 69 ust.1 oraz ust.2 pkt1) lit a) i ust. 4 w związku z art. 87 ust.1 pkt.4) i 5) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) składam niniejsze zawiadomienie dotyczące zdarzenia powodującego zmianę liczby głosów w spółce publicznej FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie niniejsze składam jako pełnomocnik THCR, pełnomocnik SBL oraz Prezes Zarządu Tar Heel Capital Sp. z o.o., komplementariusza THC, a także działając w imieniu własnym w związku ze zwiększeniem przez te podmioty liczby głosów w FAM.

Zawiadomienie dotyczy zdarzenia powodującego zmianę udziału w rozumieniu art. 69 ustawy o ofercie, które to zdarzenie jest jednocześnie transakcją kupna objętą obowiązkiem informowania w trybie art. 160 ust.1 pkt 1) ustawy o obrocie i o którym FAM została powiadomiona w dniu 26 maja 2010r. tj. nabyciu przez THCR 933.015 akcji FAM. Nabycie 933.015 akcji FAM przez THCR spowodowało zmianę dotychczas posiadanego przez Pana Grzegorza Bielowickiego, THCR, SBL oraz THC działających w porozumieniu, w ramach którego Pan Grzegorz Bielowicki ma wykonywać prawo głosu z akcji FAM należących do wszystkich stron tego porozumienia w ten sam sposób, co stanowi porozumienie dotyczące zgodnego głosowania, udziału w FAM o co najmniej 2% głosów i jednocześnie przekroczenie przez THCR samodzielnie progu 10% ogólnej liczby głosów w FAM.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału:

Przed zmianą udziału, tj. przed dniem nabycia przez THCR 933.015 akcji FAM w dniu 26 maja 2010r. roku, Pan Grzegorz Bielowicki, SBL, THCR oraz THC posiadały łącznie 5.349.582 akcji FAM czyli łącznie 16,79% kapitału zakładowego FAM, co dawało łącznie 5.349.582 głosów, czyli łącznie 16,79% ogólnej liczby głosów, z czego:

1) Grzegorz Bielowicki posiadał 1.146.573 akcji FAM, czyli 3,60% kapitału zakładowego, co dawało 1.146.573 głosów, czyli 3,60% ogólnej liczby głosów;

2) THCR posiadała 3.121.653 akcji FAM, czyli 9,79% kapitału zakładowego, co dawało 3.121.653 głosów, czyli 9,79% ogólnej liczby głosów;

3) SBL posiadała 1.072.506 akcji FAM, czyli 3,36% kapitału zakładowego, co dawało 1.072.506 głosów, czyli 3,36% ogólnej liczby głosów;

4) THC posiadała 8.850 akcji FAM, czyli 0,03% kapitału zakładowego, co dawało 8.850 głosów, czyli 0,03% ogólnej liczby głosów

Liczba akcji posiadanych w dniu kierowania niniejszego zawiadomienia:

Na dzień kierowania niniejszego zawiadomienia Pan Grzegorz Bielowicki, SBL, THCR oraz THC posiadają łącznie 6.282.597 akcji FAM czyli łącznie 19,71% kapitału zakładowego FAM, co daje łącznie 6.282.597 głosów, czyli łącznie 19,71% ogólnej liczby głosów, z czego:

1) Grzegorz Bielowicki posiada 1.146.573 akcji FAM, czyli 3,60% kapitału zakładowego, co daje 1.146.573 głosów, czyli 3,60% ogólnej liczby głosów;

2) THCR posiada 4.054.668 akcji FAM, czyli 12,72% kapitału zakładowego, co daje 4.054.668 głosów, czyli 12,72% ogólnej liczby głosów;

3) SBL posiada 1.072.506 akcji FAM, czyli 3,36% kapitału zakładowego, co daje 1.072.506 głosów, czyli 3,36% ogólnej liczby głosów;

4) THC posiada 8.850 akcji FAM, czyli 0,03% kapitału zakładowego, co daje 8.850 głosów, czyli 0,03% ogólnej liczby głosów

Grzegorz Bielowicki, THCR, SBL oraz THC mają zamiar dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia, jednakże dopuszczają również odstąpienie od zamiaru dalszego zwiększania udziału oraz zbycie części lub całości posiadanego udziału w zależności od rozwoju sytuacji w FAM oraz sytuacji rynkowej. Pan Grzegorz Bielowicki, SBL, THCR oraz THC traktują nabywanie akcji FAM jako inwestycję średnioterminową."

Dowiedz się więcej na temat: zawiadomienie | THC | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »