Reklama

FAM (FAM): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce FAM Grupa Kapitałowa S.A. - raport 51

Raport bieżący nr 51/2014

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. we Wrocławiu (dalej zwaną "Spółka”) informuje, że na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych otrzymał w dniu dzisiejszym od Akcjonariusza spółki pod firmą THC Fund Management Ltd z siedzibą w Nikozji, 33 Amfitritis Street, Office 102, Eritheia Court, 1087, Nikozja, Cypr , zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki następującej treści:

Reklama

"Działając w imieniu własnym (dalej jako "Akcjonariusz”) oraz spółki pod firmą THC Fund Management Ltd z siedzibą w Nikozji, 33 Amfitritis Street, Office 102, Eritheia Court, 1087, Nikozja, Cypr (zwanej dalej jako "THC”), w trybie art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (zwanej dalej jako "Ustawa”), niniejszym zawiadamiam o:

1) bezpośrednim nabyciu przez Akcjonariusza akcji spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej jako "Spółka”) w liczbie powodującej bezpośrednie zwiększenie przez niego stanu posiadania akcji Spółki powyżej progu 25% ogólnej liczby głosów Spółki oraz towarzyszącym mu zmniejszeniu przez niego stanu pośredniego posiadania akcji Spółki poniżej 5% ogólnej liczby głosów Spółki;

2) zmniejszeniu bezpośrednio przez THC stanu posiadania akcji Spółki poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów Spółki.

Zwiększenie stanu bezpośredniego posiadania przez Akcjonariusza akcji Spółki powyżej progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmniejszenie stanu bezpośredniego posiadania przez THC akcji Spółki poniżej progu 5% nastąpiło w wyniku przeprowadzonej w dniu 25 listopada 2014 r. transakcji poza rynkiem regulowanym, w ramach której Akcjonariusz bezpośrednio nabył od THC 2.495.326 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji Spółki reprezentujących 7,83% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2.495.326 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,83% ogólnej liczby głosów Spółki (zwanej dalej jako "Transakcja“).

Przed przeprowadzeniem Transakcji Akcjonariusz:

1) bezpośrednio posiadał 7.096.025 (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia pięć) akcji Spółki reprezentujących 22,26% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 7.096.025 (słownie: siedem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia pięć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 22,26% ogólnej liczby głosów Spółki, oraz

2) pośrednio – poprzez zależną wobec niego THC – posiadał 2.495.326 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji Spółki reprezentujących 7,83% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.495.326 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,83% ogólnej liczby głosów Spółki.

Łącznie (tj. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez THC) przed przeprowadzeniem Transakcji Akcjonariusz posiadał 9.591.351 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki reprezentujących 30,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 9.591.351 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 30,08% ogólnej liczby głosów Spółki.

Przed przeprowadzeniem Transakcji THC:

1) bezpośrednio posiadała 2.495.326 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji Spółki reprezentujących 7,83% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 2.495.326 (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 7,83% ogólnej liczby głosów Spółki;

2) pośrednio – poprzez podmioty zależne– nie posiadała akcji Spółki;

przy czym podmiotem dominującym wobec THC był Pan Grzegorz Bielowicki.

Po przeprowadzeniu Transakcji, Akcjonariusz:

1) bezpośrednio posiada 9.591.351 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki reprezentujących 30,08% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 9.591.351 (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki stanowiących 30,08% ogólnej liczby głosów Spółki;

2) pośrednio nie posiada akcji Spółki.

Po przeprowadzeniu Transakcji THC pośrednio ani bezpośrednio nie posiada akcji Spółki.

Akcjonariusz nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia celem umocnienia jego pozycji w strukturze akcjonariatu Spółki.

Dodatkowo informuję, iż nie istnieją podmioty zależne wobec Akcjonariusza (za wyjątkiem wskazanego wyżej stosunku zależności THC względem Akcjonariusza), które posiadają akcje Spółki oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.”

Podstawa prawna:

art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-27Paweł RelidzyńskiPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »