Reklama

GLCOSMED (GLC): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Global Cosmed S.A. poniżej progu 5%

Raport bieżący nr 40/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Global Cosmed S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 19.08.2016 roku, otrzymała zawiadomienie od Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o zmianie udziału w kapitale zakładowym i w głosach spółki Global Cosmed S.A., o następującej treści:

Reklama

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 87 ust.1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Trigon TFI S.A.), działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A. zawiadamia, iż fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. zmieniły swój stan procentowy posiadania akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki Global Cosmed S.A. z siedzibą w Radomiu (dalej: Spółka), w związku z czym ich łączny udział w ogólne liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki obniżył się poniżej progu 5%.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Obniżenie udziału poniżej progu 5% nastąpiło w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki w dniu 12 sierpnia 2016 roku w drodze rejestracji:

2.961.125 akcji na okaziciela serii H,

4.653.197 akcji na okaziciela serii I,

4.873.363 akcji na okaziciela serii J,

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi obecnie 86 076 085 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji, natomiast ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki przysługujących na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi obecnie 103 302 207 głosy.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. posiadały łącznie 4 911 214 akcji Spółki, stanowiących 6,67 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4911 214 głosów w Spółce, co stanowiło 5,41 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. posiadają łącznie 4 911 214 akcji

Spółki, stanowiących 5,71% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 4 911 214 głosów w Spółce, co stanowi 4,75 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

1) Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału

Celem inwestycyjnym funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A. jest zwiększenie

wartości aktywów funduszy, stąd też nie jest wykluczone zwiększanie jak i zmniejszanie udziału.

2) Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki.

3) Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do

akcjonariuszy.”.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-08-19Andreas MielimonkaPrezes Zarządu
2016-08-19Magdalena MazurWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »