Reklama

WIKANA (WIK): Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w WIKANA S.A. w wyniku ogłoszonego wezwania - raport 49

Raport bieżący nr 49/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd WIKANA S.A. ("Emitent”) informuje, iż w dniu 7 września 2016 r. otrzymał od VALUE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z WYDZIELONYM SUBFUNDUSZEM 1 z siedzibą w Warszawie (00-057) Pl. Dąbrowskiego 1, zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-057), Pl. Dąbrowskiego 1, zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Reklama

Poniżej Emitent przekazuje treść otrzymanego zawiadomienia:

"Działając w imieniu VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 (dalej zwanego "Funduszem”), zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ("Towarzystwo”), mając na względzie obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 77 ust. 7 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (dalej zwaną "ustawą o ofercie”) niniejszym zawiadamiamy, iż w wyniku nabycia w dniu 05 września 2016 r., przez Fundusz w ramach odpowiedzi na wezwanie ogłoszone w dniu 26 lipca 2016 r., zmieniła się ogólna liczba głosów posiadanych bezpośrednio przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Wikana S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lubinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000144421 (dalej jako "Spółka”).

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał pośrednio 13 200 384 (trzynaście milionów dwieście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) akcje Spółki, reprezentujące 65,95 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujące 65,95 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio i pośrednio 13 209 766 (trzynaście milionów dwieście dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 66,00 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 66,00 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto w wykonaniu obowiązku określonego w art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie Fundusz informuje, iż inne fundusze inwestycyjne oraz inne fundusze inwestycyjne lub alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) i 6) ustawy o ofercie Fundusz wskazuje następujące podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki: spółka pod firmą MWM Investments Limited z siedzibą na Malcie posiada 6 320 124 (sześć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje Spółki, reprezentujące 31,57 % kapitału zakładowego Spółki oraz 31,57 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; spółka pod firmą Sarmira Limited z siedzibą na Malcie posiada 6 880 260 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 34,37 % kapitału zakładowego Spółki oraz 34,37 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Ponadto Fundusz informuje, iż nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-09-07Robert PydzikPrezes Zarządu
2016-09-07Agnieszka MaliszewskaCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »