Reklama

MIRBUD (MRB): Zawiadomienie o zwiększeniu i zmniejszeniu udziału Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. w ogólnej liczbie głosów w spółce MIRBUD S.A.

Raport bieżący nr 30/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Na podstawie art. 70 pkt 1. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MIRBUD S.A. (dalej jako "Emitent") informuje, że w dniu 30.04.2010r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Zarządu Rubicon Partners NFI SA (Fundusz), o zrealizowanych do dnia 30 kwietnia 2010r. przez spółkę Rubicon Partners Dom Maklerski SA (RPDM), będący podmiotem zależnym od Funduszu, znaczących transakcjach na akcjach spółki MIRBUD S.A. i zawarciu znaczącej umowy.

RPDM podpisał w dniu 30.04.2010r. Aneks nr 2 do umowy pożyczki papierów wartościowych z dn.27.01.2010 roku z Panem Jerzym Mirgos. W Aneksie strony postanowiły zmienić przedmiot umowy pożyczki w ten sposób iż w miejsce dotychczasowej liczby 4.400.000 akcji MIRBUD S.A. wprowadzono 9.899.999 akcji to jest zwiększono kwotę pożyczki akcji o 5.499.999 sztuk, które zostaną przekazane na rachunek papierów wartościowych pożyczkobiorcy w terminie 3 dni od daty zawarcia aneksu.

Pożyczkobiorca zobowiązał się do zwrotu akcji będących przedmiotem umowy do dnia 30.06.2010 r.

Strony postanowiły iż w przypadku nieobjęcia przez pożyczkobiorcę 9.899.999 akcji MIRBUD S.A. wyemitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały nr 31 WZA MIRBUD S.A. z dnia 17 listopada 2009 r., za cenę 2,80 zł. i niewprowadzenia tych akcji do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pożyczkobiorca zobowiązany jest do zwrotu kwoty wyrażonej w złotych równej iloczynowi 9.899.999 akcji i ceny 2,80 zł za akcję.

W wyniku objęcia 4.400.000 akcji serii "F" MIRBUD S.A. po cenie emisyjnej 2,80 zł oraz w wyniku pożyczki 5.499.999 akcji MIRBUD S.A. od Pana Jerzego Mirgos, na podstawie opisanego wyżej Aneksu nr 2 do umowy pożyczki, RPDM nabył łącznie 9.899.999 akcji MIRBUD S.A. Z tej ilości akcji 9.399.999 zostało następnie zbyte w transakcjach pakietowych oraz giełdowych po cenie 2,80 zł każda. Akcje były zbywane na rzecz polskich instytucji finansowych w transakcjach rozliczanych w dniach od 29 kwietnia 2010 r. do 5 maja 2010 r. Zbyte akcje MIRBUD S.A. reprezentowały łącznie 17,1% ogólnej liczby akcji i głosów MIRBUD S.A.

Pan Jerzy Mirgos, MIRBUD S.A. oraz Fundusz nie są podmiotami powiązanymi.

W wyniku opisanych wyżej transakcji Fundusz posiada obecnie pośrednio i bezpośrednio 493.350 akcji MIRBUD S.A., stanowiących 0,9% ogólnej liczby akcji i głosów MIRBUD S.A..
Halina Mirgos - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: pożyczka | zawiadomienie | dom maklerski | Rubicon | Raport bieżący | Mirbud SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »