Reklama

PLANETB2B (P2B): Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Produkty Klasztorne S.A. powyżej 10%

Raport bieżący nr 18/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi ("Spółka") informuje, że w dniu 18 listopada 2016 roku powziął w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) informację o zwiększeniu udziału powyżej 10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariusza Spółki, Pana Krzysztofa Januszkiewicza wraz z Winered Investments Limited, podmiotem w którym posiada on 100% udziałów, na podstawie otrzymanego zawiadomienia sporządzonego w dniu 17 listopada 2016 roku, o następującej treści:

Reklama

"Niniejszym występując jako akcjonariusz spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi 204, 32-002 Węgrzce Wielkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460219 (dalej "Spółka”, "Emitent"), w ramach wykonywania obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1639), ja, Krzysztof Januszkiewicz wraz z Winered Investments Limited, podmiotem w którym posiadam 100% udziałów, niniejszym zawiadamiam o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zwiększenie udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku objęcia przeze mnie 566 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta oraz rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 23/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku.

Przed zmianą udziału posiadałem bezpośrednio 0 (zero) oraz pośrednio, poprzez Winered Investments Limited, 1 406 871 akcji Spółki, które stanowiły łącznie 11,13% jej kapitału zakładowego i uprawniały do oddania 1 406 871 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 11,13% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z objęciem przeze mnie, tj. Krzysztofa Januszkiewicza 566 000 akcji serii E oraz rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, na dzień przekazania ninejszego zawiadomienia posiadam bezpośrednio 566 000 akcji oraz pośrednio, poprzez Winered Investments Limited, 1 406 871 akcji Spółki, które stanowią odpowiednio 3,47% i 8,62% jej kapitału zakładowego i uprawniają do oddania odpowiednio 566 000 oraz 1 406 871 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących odpowiednio 3,47% i 8,62% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z powyższym, łącznie posiadam bezpośrednio i pośrednio 1 972 871 akcji Emitenta, które stanowią 12,09% kapitału zakładowego i uprawniają do oddania 1 972 871 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,09% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie informuje, że inne podmioty ode mnie zależne nie posiadają akcji Spółki ani nie zawierałem żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki, oraz że nie przysługuje mi dodatkowe prawo głosu z akcji obliczone zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.”

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-18Marek Nowicki Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »