Reklama

TRAVELPL (TVL): Zawiadomienie o zwiększeniu udziału wynoszącego ponad 33% w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% przez MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - raport 25

Raport bieżący nr 25/2011
Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Travelplanet.pl S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 16 września 2011 roku otrzymał zawiadomienie od MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we Wrocławiu, ul Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 347 ("Zawiadamiający"), działający na rzecz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonego w ramach Funduszu, reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Bartoszowicka 3, 51-641 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000263112, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów art. 69 ust. 2 pkt 2), w związku z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439, ze zm.; "Ustawa"), zawiadamia, że w wyniku pośredniego nabycia akcji w spółce Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ruska 12/11, 50-079 Wrocław, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055057, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Spółka"), udział Zawiadamiającego wynoszący ponad 33% w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zwiększył się o więcej niż 1% ogólnej liczby głosów.

Reklama

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie

W dniu 14 września 2011 r. zawarta została umowa pomiędzy Zawiadamiającym oraz MCI Management S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("MCI Management"), w wyniku której Zawiadamiający nabył od MCI Management 100% udziałów w spółce MCI Venture Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000391951, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("MCI.VP").

MCI.VP posiadała na dzień transakcji, o której mowa powyżej, 146.878 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 6,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 146.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z powyższym, należy uznać, że Zawiadamiający dokonał pośredniego nabycia akcji Spółki, o których mowa powyżej.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dokonaniem transakcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, Zawiadamiający posiadał 905.297 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 38,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 905.297 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji Spółki i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

W wyniku dokonania transakcji, o której mowa w pkt 1, Zawiadamiający posiada:

1) pośrednio (w związku z faktem posiadania 100% udziałów w MCI.VP) 146.878 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 6,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 146.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz

2) bezpośrednio 905.297 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 38,23% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 905.297 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

4. Informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału

W okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia, Zawiadamiający nie wyklucza dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym poprzez pośrednie nabycie akcji Spółki przez podmioty zależne od Zawiadamiającego), jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją rynkową oraz ekonomiczną Spółki. Celem ewentualnego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki będzie zamiar uzyskania zysku z inwestycji.

5. Podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki

W wyniku nabycia przez Zawiadamiającego 100% udziałów w MCI.VP, MCI.VP stała się podmiotem zależnym wobec Zawiadamiającego. MCI.VP posiada bezpośrednio 146.878 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLTRVPL00011, stanowiących na dzień transakcji 6,2% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 146.878 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 6,2% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją żadne inne podmioty zależne od Zawiadamiającego, posiadające akcje Spółki.

6. Informacje o osobach trzecich, z którymi Akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu

Nie dotyczy.
Bożena Garbińska - p.o. Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »