Reklama

LIBERTY (LTG): Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 2

Raport bieżący nr 2/2015

Podstawa Prawna: Inne uregulowania

Reklama

Zarząd Concept Liberty Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż zwołał na dzień 24 czerwca 2015 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Concept Liberty Group S.A. w siedzibie spółki ul. Nowogrodzka 42 w Warszawie, z poniższym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Sporządzenie listy obecności.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2014.

8.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

9.Rozpatrzenia i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym 2014.

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty przez Spółkę za rok 2014.

11.Rozpatrzenie i przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności spółek Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Concept Liberty Group S.A. w roku obrotowym 2014.

13.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2014.

14.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków

w roku obrotowym 2014.

15.Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.

16.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji oraz zmiany Statutu Spółki.

17.Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia uprawnień Rady Nadzorczej oraz zmiany w Statucie Spółki.

18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

19.Wolne wnioski i dyskusja.

20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki w § 8. ust. 2 w brzmieniu:

"§ 8.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 143.800.000 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:

a) 5.000.000 (pięć milionów) akcji na okaziciela, serii A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

b) 2.900.000 (dwa miliony dziewięćset tysięcy) akcji na okaziciela, serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

c) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela, serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych,

d) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

e) 103.300.000 (sto trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda,

f) 20.800.000 (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.”

- otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§ 8.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.438.000 (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, w pełni opłaconych wkładem pieniężnym w tym:

a) 1.438.000 (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela, serii A1, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda.”

W załączeniu: treść ogłoszenia, treść projektów uchwał, wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna:

Art. 4021 §1 Ksh


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-29Rafał Plewiński Prezes Zarządu
2015-05-29Łukasz SkalskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »