Reklama

INTROL (INL): Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A. (WEKA Investments Sp. z o.o.) – informacja o złożeniu wniosków dot. wykreślenia zastawów na akcjach INTROL S.A. - raport 43

Raport bieżący nr 43/2021

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd INTROL S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. Spółka otrzymała od Pani Katarzyny Kapral (pełnomocnika Pana Wiesława Kaprala, Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTROL S.A.) następujące pismo informujące o złożeniu wniosków dot. wykreślenia zastawów rejestrowych na akcjach INTROL S.A.

"W imieniu Pana Wiesława Kaprala, na podstawie załączonego pełnomocnictwa, zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o złożeniu wniosków o wykreślenie zastawów rejestrowych na akcjach INTROL S.A. na łączną liczbę 2 274 900 akcji, co stanowiło 8,85% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawniało do 2 274 900 głosów, dających 8,85% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Prawo głosu z ww. akcji pozostawało po stronie Zastawcy, tj. Svanser Sp. z o.o.

Reklama

Jednocześnie informuję o nabyciu 43 478 akcji zwykłych imiennych INTROL S.A. przez WEKA Investments Sp. z o.o. (spółkę, wobec której Pan Wiesław Kapral jest podmiotem dominującym i jej prezesem zarządu), stanowiących 0,17% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 43 478 głosów, dających 0,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) od Svanser Sp. z o.o.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

a) 19 listopada 2021 r. złożono wniosek o wykreślenie dwóch zastawów rejestrowych, o których ustanowieniu Emitent informował następującymi raportami bieżącymi: 19/2017 z dnia 27 marca 2017 r. oraz 6/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. Ww. zastawy ustanowiono na:

• 935 000 akcjach zwykłych imiennych INTROL S.A. serii A, o numerach seryjnych od 001704920 do 002639919, które stanowiły 3,64% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawniały do 935 000 głosów, dających 3,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A. Ustanowienie zastawu nastąpiło na skutek zawarcia umowy zastawu rejestrowego w dniu 23 marca 2017 r. pomiędzy Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Zastawca”), a WEKA Investmens Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ("Zastawnik”). Ww. 935 000 objętych zastawem akcji INTROL S.A. uprawniało Zastawcę (tj. Svanser Sp. z o.o.) do wykonywania prawa głosu z ww. akcji, gdyż prawo głosu nie zostało przeniesione na Zastawnika.

• 1 339 900 akcjach zwykłych imiennych serii C o numerach seryjnych: od 000001 do 150.000; od 150.001 do 315.000; od 315.001 do 495.000; od 495.001 do 690.000; od 1.500.001 do 2.149.900; powyższe akcje stanowiły 5,21% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawniały do 1 339 900 głosów, dających 5,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A. Ustanowienie zastawu nastąpiło na skutek zawarcia umowy zastawu w dniu 14 stycznia 2019 r. pomiędzy Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ("Zastawcą”) a WEKA Investments Sp. z o.o. ("Zastawnikiem”) z siedzibą w Katowicach. Ww. 1 339 900 objętych zastawem akcji INTROL S.A. uprawniało Zastawcę (tj. Svanser Sp. z o.o.) do wykonywania prawa głosu z ww. akcji, gdyż prawo głosu nie zostało przeniesione na Zastawnika.

Transakcje zostały zawarte poza rynkiem regulowanym.

Pan Wiesław Kapral jest podmiotem dominującym w stosunku do Zastawnika – WEKA Investments Sp. z o.o.

b) 18 marca 2020 r. spółka, wobec której Pan Wiesław Kapral jest podmiotem dominującym – WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała nabycia 43 478 akcji zwykłych imiennych serii A (stanowiących 0,17% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniających do 43 478 głosów, dających 0,17% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy) po kursie 2,30 zł na każdą akcję od Svanser Sp. z o.o. Emitent poinformował o ww. zdarzeniu raportem bieżącym 17/2020 z dnia 23 marca 2020 r.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed wystąpieniem ww. zdarzeń (tj. wykreślenia zastawów i dokonania transakcji na akcjach):

- Pan Wiesław Kapral posiadał bezpośrednio 440 177 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 1,71% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 440 177 głosów, dających 1,71% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

- Pan Wiesław Kapral posiadał pośrednio (przez WEKA Investments Sp. z o.o.) 11 034 787 akcji INTROL S.A., co stanowiło 42,93% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., uprawniających do 11 034 787 głosów, dających 42,93% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Przed wystąpieniem ww. zdarzeń Pan Wiesław Kapral posiadał zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 11 474 964 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 44,64% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 11 474 964 głosów, dających 44,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po nastąpieniu ww. zdarzeń (tj. wykreślenia zastawów i dokonania transakcji na akcjach):

- Pan Wiesław Kapral posiada bezpośrednio 440 177 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 1,71% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 440 177 głosów, dających 1,71% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

- Pan Wiesław Kapral posiada pośrednio (przez WEKA Investments Sp. z o.o.) 11 078 265 akcji INTROL S.A., co stanowi 43,10% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., uprawniających do 11 078 265 głosów, dających 43,10% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Po nastąpieniu ww. zdarzeń Pan Wiesław Kapral posiada zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 11 518 442 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 44,81% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 11 518 442 głosów, dających 44,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego powiadomienia, posiadające akcje INTROL S.A.

Oprócz ww. podmiotu Pan Wiesław Kapral nie posiada innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po nastąpieniu ww. zdarzeń Pan Wiesław Kapral posiada zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 11 518 442 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 44,81% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 11 518 442 głosów, dających 44,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Z poważaniem,

Katarzyna Kapral

- pełnomocnik Wiesława Kaprala”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-11-24Józef BodzionyPrezes Zarządu
2021-11-24Dariusz BigajWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »