INTROL (INL): Zawiadomienie od Akcjonariusza Spółki – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej... - raport 5

Raport bieżący nr 5/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie”), Zarząd INTROL S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 stycznia 2020 r. otrzymał od Akcjonariusza INTROL S.A., Pana Józefa Bodzionego zawiadomienie poniższej treści:

Reklama

"Zgodnie z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm., dalej "Ustawa o Ofercie”), niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału z 36,74% do 34,91% w ogólnej liczby głosów tj. o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów.

1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie

Ww. zmiana nastąpiła w wyniku transakcji sprzedaży akcji INTROL S.A., przeprowadzonych przez Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Dwernickiego 7a/21, 31-529 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000553949, w dniu 29 stycznia 2020 r. poza systemem obrotu, na rzecz WEKA Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Jestem podmiotem dominującym w stosunku do Svanser Sp. z o.o. oraz prezesem zarządu tej spółki.

29 stycznia 2020 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał transakcji sprzedaży 476 767 akcji zwykłych imiennych serii A na rzecz WEKA Investments Sp. z o.o., po kursie 2,50 PLN za każdą akcję.

2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji sprzedaży:

- posiadałem bezpośrednio 33 623 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 0,13% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 33 623 głosów, dających 0,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

- posiadałem pośrednio (przez Svanser Sp. z o.o.) 9 569 105 akcji zwykłych, co stanowiło 36,61% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., w tym:

- 1 450 000 akcji, które jako objęte zastawem upoważniają zastawnika do wykonywania prawa głosu. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu z 1 450 000 zastawionych akcji INTROL S.A. przysługuje Santander Bank Polska S.A., co stanowi 5,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Svanser Sp. z o.o. uprawniony był zatem do 8 119 105 głosów, które dawały 31,06% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Przed przeprowadzeniem ww. transakcji sprzedaży posiadałem zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 9 602 728 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 36,74% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 8 152 728 głosów, dających 31,19% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po przeprowadzeniu ww. transakcji sprzedaży:

- posiadam bezpośrednio 33 623 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 0,13% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 33 623 głosów, dających 0,13% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

- posiadam pośrednio (przez Svanser Sp. z o.o.) 9 092 338 akcji zwykłych, co stanowi 34,78% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A., w tym:

- 1 450 000 akcji, które jako objęte zastawem upoważniają zastawnika do wykonywania prawa głosu. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu z 1 450 000 zastawionych akcji INTROL S.A. przysługuje Santander Bank Polska S.A., co stanowi 5,54% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Svanser Sp. z o.o. uprawniony jest zatem do 7 642 338 głosów, które dają 29,24% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Po przeprowadzeniu ww. transakcji sprzedaży posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 9 125 961 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 34,91% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 7 675 961 głosów, dających 29,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

4) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego powiadomienia, posiadające akcje INTROL S.A.

Oprócz ww. podmiotu nie posiadam innych podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

5) Informacja o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c

Nie dotyczy

6) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji

Nie dotyczy

7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych

Nie dotyczy

8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów

Po przeprowadzeniu ww. transakcji sprzedaży posiadam zatem łącznie (bezpośrednio i pośrednio) 9 125 961 akcji INTROL S.A., stanowiących łącznie 34,91% kapitału zakładowego oraz uprawniających do 7 675 961 głosów, dających 29,36% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Z poważaniem, Józef Bodziony”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-30Józef BodzionyPrezes Zarządu
2020-01-30Dariusz BigajWiceprezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »