Reklama

CREEPYJAR (CRJ): Zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży części posiadanych przez nich akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu - raport 26

Raport bieżący nr 26/2020

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Niniejszy raport nie podlega dystrybucji, publikacji lub rozpowszechnianiu bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której byłoby to ograniczone lub niezgodne z prawem.

Zarząd Creepy Jar S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 6 lipca 2020 r. Spółka otrzymała zawiadomienie ("Zawiadomienie”) od następujących akcjonariuszy pełniących funkcje w organach Spółki: (i) Krzysztofa Kwiatka - Prezesa Zarządu, (ii) Krzysztofa Sałka - Członka Zarządu, (iii) Tomasza Soból – Członka Zarządu ("Akcjonariusze Sprzedający") – informujące o zamiarze sprzedaży części posiadanych przez Akcjonariuszy Sprzedających akcji zdematerializowanych Spółki, wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect i oznaczonych w KDPW kodem ISIN PLCRPJR00019 Spółki ("Akcje“), tj. 30.000 Akcji Spółki stanowiących 4,42% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Spółki ("Akcje Sprzedawane”), przy czym:

Reklama

- Krzysztof Kwiatek zamierza sprzedać 10.000 Akcji Spółki stanowiących 1,47% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Spółki,

- Krzysztof Sałek zamierza sprzedać 10.000 Akcji Spółki stanowiących 1,47% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Spółki,

- Tomasz Soból zamierza sprzedać 10.000 Akcji Spółki stanowiących 1,47% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Spółki.

Akcjonariusze Sprzedający zakładają, że zbycie Akcji Sprzedawanych zostanie przeprowadzone w formie ich sprzedaży wybranym inwestorom w drodze oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) ("Rozporządzenie Prospektowe”), skierowanej wyłącznie do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego, lub (ii) inwestorów, którzy nabywają Akcje Sprzedawane o łącznej wartości co najmniej 100 000 EUR na inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 pkt d Rozporządzenia Prospektowego("Inwestorzy”), w ramach przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) ("Transakcja”).

W związku z Transakcją nie zajdzie potrzeba sporządzenia, zatwierdzenia ani udostępnienia do publicznej wiadomości żadnego dokumentu ofertowego, memorandum informacyjnego ani prospektu.

Procedura ABB zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przekazaniu Zawiadomienia przez Akcjonariuszy Sprzedających do Spółki. Przewiduje się, że procedura ABB zostanie zakończona w dniu 7 lipca 2020 r. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych do sprzedaży przez każdego z Akcjonariuszy Sprzedających, zostaną ustalone po zamknięciu księgi popytu.

Każdy z Akcjonariuszy Sprzedających z osobna w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych będących jego własnością zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Transakcji, w szczególności zmiany terminu jej realizacji oraz liczby oferowanych w jej ramach Akcji, a także jej odwołania lub zakończenia, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Po zakończeniu Transakcji i przy założeniu sprzedaży wszystkich Akcji Sprzedawanych: (i) Krzysztof Kwiatek posiadał będzie 79.879 Akcji Spółki stanowiących 11,76% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Spółki, (ii) Krzysztof Sałka posiadał będzie 79.878 Akcji Spółki stanowiących 11,76% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Spółki, (iii) Tomasz Soból posiadał będzie 79.752 Akcji Spółki stanowiących 11,74% udziału w ogólnej liczbie głosów i kapitale zakładowym Spółki.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w żadnej innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa powyżej nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że zostaną zarejestrowane lub podlegały będą zwolnieniu z obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. US Securities Act of 1933) ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Akcjonariusze Sprzedający nie zamierzają rejestrować żadnej części oferty powyższych papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie zamierzają realizować oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy raport ma wyłącznie charakter informacyjny. Spółka publikuje go wyłącznie w celu podania do publicznej wiadomości istotnych informacji przekazanych przez Akcjonariuszy Sprzedających. Niniejszy raport bieżący nie służy w żaden sposób bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, zapisów lub zakupu Akcji Spółki, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym i nie stanowi reklamy w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji Akcji Sprzedawanych, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Sprzedawanych. Spółka nie publikowała dotąd i nie zamierza publikować po dniu ogłoszenia niniejszego raportu bieżącego żadnych materiałów służących promocji Akcji Sprzedawanych, ich subskrypcji lub zakupu.

Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której dana oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem oraz, w szczególności nie są przeznaczone do ogłoszenia, publikacji ani dystrybucji na terenie lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady lub Japonii. Niniejszy materiał w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki

Niniejszy raport oraz jakakolwiek późniejsza oferta papierów wartościowych może podlegać wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom w niektórych jurysdykcjach a osoby odbierające niniejszy komunikat lub późniejszą ofertę powinny uzyskać informacje na temat i przestrzegać takich ograniczeń, a w żadnych okolicznościach nie są uprawnione do przekazania niniejszego komunikatu żadnej innej osobie. Nieprzestrzeganie takich ograniczeń może naruszyć przepisy dotyczące obrotu papierami wartościowymi w danej jurysdykcji.

Ani niniejszy komunikat ani jego treść nie stanowią podstawy do złożenia oferty lub powstania zobowiązania oraz

nie można się na nie powołać w związku ze złożeniem oferty lub powstaniem zobowiązania w jakiejkolwiek jurysdykcji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-06Krzysztof KwiatekPrezes ZarząduKrzysztof Kwiatek
2020-07-06Tomasz SobólCzłonek ZarząduTomasz Soból

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »