Reklama

PEKAES (PEK): Zawiadomienie od Innova/5 L.P. o powstaniu stosunku dominacji pomiędzy Innova/5 L.P. a PEKAES S.A.

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PEKAES SA, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Innova/5 L.P. z siedzibą w St.Helier Jersey, Channel Isles o następującej treści:

Reklama

"Innova/5 GP Limited działając w imieniu lnnova/5 L.P. ("Spółka Dominująca”) na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, ze zm.) ("KSH"), niniejszym zawiadamia PEKAES S.A, z siedzibą w Błoniu, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000022906 ("PEKAES") o powstaniu pośredniego stosunku dominacji pomiędzy Spółką Dominującą a PEKAES.

Stosunek dominacji pomiędzy Spółką Dominującą a PEKAES powstał w wyniku:

(i) nabycia przez Strada Holding S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółkę bezpośrednio zależną Spółki Dominującej, w dniu 14 grudnia 2015 r własności 100% udziałów spółki KH Logistyka sp. z o.o. ("KHL"), będącej jedynym komplementariuszem spółki KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ("KHLK"), na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej pomiędzy Strada Holding S.a r.l. a Kulczyk Holding S.A. w dniu 14 grudnia 2015 r., oraz

(ii) przystąpienia Strada Holding II S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, spółki zależnej Spółki Dominującej, do KHLK w charakterze komandytariusza oraz wystąpienia przez Kulczyk Holding S.A. z KHLK, w wyniku czego Strada Holding II S.a r.l. została jedynym komandytariuszem KHLK.

W wyniku powyższych zdarzeń Spółka Dominująca stała się spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH wobec KHLK, która na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia jest spółką bezpośrednio dominującą PEKAES, ponieważ posiada 17.308.547 akcji PEKAES reprezentujących 56,71% kapitału zakładowego PEKAES oraz uprawniających do 56,71% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PEKAES.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-15Maciej BachmanPrezes Zarządu
2015-12-15Arkadiusz FilipowskiCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »