Reklama

EKOEXPORT (EEX): Zawiadomienie osób zobowiązanych o zbyciu akcji emitenta. - raport 48

Raport bieżący nr 48/2012
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Emitenta, na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuje, że w dniu 21 grudnia 2012r. otrzymał następujące zawiadomienia od wskazanych poniżej osób złożone na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi:

Reklama

1. Pani Agnieszka Bokun zawiadomiła, że w dniu 20 grudnia 2012 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem zbyła 20.000 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,19 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,15 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 20,00 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 1 262.361 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 12,13% kapitału zakładowego Spółki, i dawały 2 249.861 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 17,41 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej posiada 1 242.361 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 11,94 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 2 229.861 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 17,26 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż jest członkiem Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

2. Pani Jolanta Sidzina-Bokun zawiadomiła, że w dniu 20 grudnia 2012 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem zbyła 20.000 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,19 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,15 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 20,00 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji posiadała 1 343 148 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 12,91% kapitału zakładowego Spółki, i dawały 2 148 648 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 16,63% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej posiada 1 323.148 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 12,72 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 2 128 648 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 16,48 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśniła, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż jest członkiem Rady Nadzorczej Eko Export S.A.

3. Pan Jacek Dziedzic zawiadomił, że w dniu 20 grudnia 2012 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem zbył 3.000 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,03 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 3.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,02 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 20,00 zł za jedną akcję. Przed realizacją powyższej transakcji posiadał 208.325 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 2,00 % kapitału zakładowego Spółki, i dawały 208.325 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 1,61% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po realizacji powyższej posiada 205.325 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 1,97 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 205.325 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,59 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie wyjaśnił, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż jest Prezesem Zarządu Eko Export S.A.

4. Pan Igor Bokun zawiadomił, że w dniu 20 grudnia 2012 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem Spółka DAZI Investment sp. z o.o. (dawniej DAZI Investment S.A.) zbyła 20.000 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,19 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,15 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 20,00 zł za jedną akcję.

Przed realizacją powyższej transakcji Spółka DAZI Investment sp. z o.o. posiadała 803.389 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 7,72 % kapitału zakładowego Spółki, i dawały 1 307.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 10,12 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) akcje imienne w liczbie 504.500 sztuk, stanowiące 4,85 % kapitału zakładowego Spółki, dające 1 009.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,81 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) akcje na okaziciela liczbie 298.889 sztuk, stanowiące 2,87 % kapitału zakładowego Spółki, dające 298.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 2,31 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po realizacji powyższej transakcji Spółka DAZI Investment sp. z o.o. posiada 783.389 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 7,53 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 1 287.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) akcje imienne w liczbie 504.500 sztuk, stanowiące 4,85 % kapitału zakładowego Spółki, dające 1 009.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,81 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) akcje na okaziciela liczbie 278.889 sztuk, stanowiące 2,68 % kapitału zakładowego Spółki, dające 278.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 2,16 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie wyjaśnił , że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż obie spółki są z panem Igorem Bokunem powiązane: zasiada w Radzie Nadzorczej Eko Export S.A. oraz jest prokurentem Dazi Investment Sp. z o.o.

5. Pan Zbigniew Bokun zawiadomił, że w dniu 20 grudnia 2012 roku w wyniku transakcji pozagiełdowej zawartej z prywatnym inwestorem Spółka DAZI Investment sp. z o.o. (dawniej DAZI Investment S.A.) zbyła 20.000 sztuk akcji Eko Export S.A stanowiących 0,19 % kapitału zakładowego Spółki, i dających 20.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,15 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje o wartości nominalnej 0,10 zł zostały zbyte po cenie 20,00 zł za jedną akcję.

Przed realizacją powyższej transakcji Spółka DAZI Investment sp. z o.o. posiadała 803.389 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowiły 7,72 % kapitału zakładowego Spółki, i dawały 1 307.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 10,12 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) akcje imienne w liczbie 504.500 sztuk, stanowiące 4,85 % kapitału zakładowego Spółki, dające 1 009.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,81 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) akcje na okaziciela liczbie 298.889 sztuk, stanowiące 2,87 % kapitału zakładowego Spółki, dające 298.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 2,31 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po realizacji powyższej transakcji Spółka DAZI Investment sp. z o.o. posiada 783.389 sztuk akcji Eko Export S.A., które stanowią 7,53 % kapitału zakładowego Spółki, i dają 1 287.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,97 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z czego:

a) akcje imienne w liczbie 504.500 sztuk, stanowiące 4,85 % kapitału zakładowego Spółki, dające 1 009.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 7,81 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

b) akcje na okaziciela liczbie 278.889 sztuk, stanowiące 2,68 % kapitału zakładowego Spółki, dające 278.889 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 2,16 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie wyjaśnił , że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy, tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. Umowa zbycia akcji zastała zawarta w wykonaniu zobowiązania umownego opatrzonego datą pewną. Podstawą dokonania niniejszego zawiadomienia jest fakt, iż obie spółki są z panem Igorem Bokunem powiązane: jest prokurentem Eko Export S.A. oraz jest prezesem Zarządu DAZI Investment Sp. z o.o.
Jacek Dziedzic - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | Eko Export SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »