Reklama

INPOST (IPT): Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2017

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd InPost SA. ("Emitent” "Spółka”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2017 r. otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 77 ust. 7 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1639, t.j. z późn. zm.) ("Ustawa”) spółki AI Prime (Luxembourg) Bidco S.à r.l. ("Al Prime”), że w dniu 26 kwietnia 2017 roku w wyniku transakcji nabycia akcji w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego przez AI Prime i pana Rafała Brzoskę w dniu 24 lutego 2017 roku ("Wezwanie") (AI Prime oraz Pan Rafał Brzoska łącznie jako "Strony”), Strony zwiększyły stan posiadanych akcji z 0% (zero procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki 92,44% (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści cztery setne procent) ("Zawiadomienie”). Rozliczenie Wezwania nastąpiło 27 kwietnia 2017 r.

Reklama

AI Prime oraz Pan Rafał Brzoska są stronami porozumienia spełniającego przesłanki określone w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy ("Porozumienie”) dotyczącego Spółki oraz jej spółki dominującej Integer.pl S.A.

W wyniku rozliczenia Wezwania Strony nabyły 3.980.364 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 34,44% (trzydzieści cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 3.980.364 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 34,44% (trzydzieści cztery i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Dodatkowo w wyniku rozliczenia w dniu 28 kwietnia 2017 roku publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Intege.pl S.A. ("Integer”) ogłoszonego przez AI Prime i pana Rafała Brzoskę w dniu 24 lutego 2017 roku ("Wezwanie Integer"), AI Prime i Pan Rafał Brzoska stali się podmiotami bezpośrednio dominującymi spółki Integer i pośrednio podmiotami dominującymi Spółki.

Integer jest podmiotem dominującym wobec Spółki, jako że Integer wraz ze swoim podmiotem zależnym spółką Integer.pl Inwestycje sp. z o.o., posiada pośrednio oraz bezpośrednio 6.703.640 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji Spółki reprezentujących 58% (pięćdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego Spółki i 6.703.640 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 58% (pięćdziesiąt osiem procent) wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Z przesłanego Zawiadomienia wynika, że:

1. Zmiana udziału, którego zawiadomienie dotyczy nastąpiło w dniu 26 kwietnia 201 r. w wyniku transakcji nabycia akcji w Wezwaniu.

2. Przed rozliczeniem Wezwania Strony nie posiadały akcji Spółki.

3. W wyniku rozliczenia Wezwania Strony nabyły 3.980.364 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 34,44% (trzydzieści cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 3.980.364 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 34,44% (trzydzieści cztery i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki a w konsekwencji rozliczenia Wezwana Integer posiadają pośrednio i bezpośrednio 10.684.004 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące cztery) akcje Spółki stanowiące 92,44% (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki i 10.684.004 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące cztery) głosy na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujące 92,44% (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki z czego:

a. AI Prime obecnie posiada bezpośrednio 3.980.364 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) akcji Spółki, stanowiących 34,44% (trzydzieści cztery i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki uprawniających do wykonywania 3.980.364 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 34,44% (trzydzieści cztery i czterdzieści cztery setne procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b. Integer posiada pośrednio oraz bezpośrednio 6.703.640 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści) akcji Spółki reprezentujących 58% (pięćdziesiąt osiem procent) kapitału zakładowego Spółki i 6.703.640 (sześć milionów siedemset trzy tysiące sześćset czterdzieści) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, reprezentujących 58% (pięćdziesiąt osiem procent) wszystkich głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki;

c. Pan Rafał Brzoska nie posiada akcji Spółki.

4. Zgodnie z informacją zawartą w Zawiadomieniu:

a. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy wynosi 0. Strony nie są uprawnione do nabycia akcji Spółki jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy;

b. liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, wynosi 0; Strony nie posiadają również instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy.

c. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy wynosi 10.684.004 (dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące cztery) głosów, co odpowiada procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów na poziomie 92,44% (dziewięćdziesiąt dwa i czterdzieści cztery setne procent).

5. Ponadto zgodnie z informacją wskazaną w Zawiadomieniu:

a. AI Prime jest podmiotem zależnym Advent International Corporation z siedzibą w Bostonie, Stany Zjednoczone.

b. Oprócz podmiotów wskazanych powyżej nie istnieją podmioty zależne ani dominujące wobec Stron posiadające bezpośrednio akcje Spółki.

c. Żadna ze Stron, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Stron, nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

d. Poza Porozumieniem, żaden z Członków Porozumienia, ani żaden z podmiotów zależnych ani dominujących Członków Porozumienia, nie jest stroną jakiegokolwiek innego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

e. Zgodnie z art. 87 ust. 3 Ustawy Strony wskazały AI Prime jako podmiot odpowiedzialny za złożenie Zawiadomienia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-29Rafał BrzoskaPrezes Zarządu
2017-04-29Sebastian AniołWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »