Reklama

ENERGOPLD (EPD): Zawiadomienie PBG S.A. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A.

Raport bieżący nr 46/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Spółka) z siedzibą w Katowicach zawiadamia, że spółka PBG S.A. przesłała w dniu 22 czerwca 2011 roku zawiadomienie o zmianie stanu posiadania, o liczbie akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętych w wyniku wezwania o następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 77 ust 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), Zarząd PBG S.A., spółki będącej podmiotem nabywającym akcje spółki ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Mickiewicza 15, 40-951 Katowice ("Spółka") w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 8 kwietnia 2011 roku za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w trybie art. 73 ust 1 Ustawy o ofercie ("Wezwanie"), informuje, że w wyniku rozliczenia zapisów na Akcje Spółki w Wezwaniu, spółka PBG S.A. nabyła w dniu 21 czerwca 2011 roku 29.098.518 zdematerializowanych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda ("Akcje") i uprawniających do wykonywania 29.098.518 głosów, tj. uprawniających do 41% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").

Przed Zmianą Stanu Posiadania, spółka PBG S.A. posiadała 16.923.002 akcji Spółki, stanowiących 23,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 23,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 16.923.002 głosów z akcji Spółki.

W dniu ogłoszenia Wezwania, tj. w dniu 8 kwietnia 2011 roku, spółka PBG S.A. posiadała 17.743.002 akcji Spółki, uprawniających do 17.743.002 głosów, tj. 25,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zakończeniu Wezwania w dniu 15 czerwca 2011, PBG S.A. na podstawie umowy cywilnoprawnej sprzedała w dniu 20 czerwca 2011 roku poza rynkiem regulowanym 820.000 akcji Spółki, stanowiących 1,155% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1,155% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Z uwagi na treść art. 69 ust 2 pkt 1) lit. a) Ustawy o ofercie, z powyższą transakcją nie istniał obowiązek zawiadomienia w trybie art. 69 tejże ustawy jako o zbyciu znacznego pakietu akcji. Celem przeprowadzenia przedmiotowej transakcji po zakończeniu Wezwania a przed nabyciem Akcji w Wezwaniu było doprowadzenie do stanu, który został publicznie zadeklarowany przez PBG S.A. w Wezwaniu, tj. posiadania przez PBG S.A. nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w Spółce. Z uwagi na fakt, że po zakończeniu Wezwania spółka PBG S.A. powzięła informację o tym, że po dokonaniu proporcjonalnej redukcji w Wezwaniu Spółka będzie posiadała akcje własne co oznacza, że Spółka łącznie z PBG S.A. przekroczy próg 66%, PBG S.A. zdecydowała się na wyżej przedstawioną transakcję sprzedaży akcji. W związku z powyższym Przed Zmianą Stanu Posiadania spółka posiadała 16.923.002 akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, PBG S.A. posiada 46.021.520 akcji Spółki, stanowiących 64,84% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 64,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 46.021.520 głosów z akcji Spółki.

W związku z nabyciem Akcji w Wezwaniu spółka PBG S.A. uzyskała status podmiotu bezpośrednio dominującego nad Spółką. Z uwagi na fakt, że Spółka posiada akcje własne w liczbie 678.250 stanowiących 0,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, PBG S.A. nabyła pośrednio 678.250 akcji własnych Spółki, co powoduje, że po Zmianie Stanu Posiadania spółka PBG S.A. bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Spółkę posiada 46.699.770 akcji Spółki, uprawniających do 46.699.770 głosów, tj. 65.80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65.80% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Jednocześnie informujemy, iż spółka PBG S.A. za wyjątkiem Spółki nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 3 lit c) Ustawy o ofercie."
Radosław Kamiński - Prezes Zarządu
Jacek Fydrych - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: PBG SA | PBG SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »