Reklama

BSCDRUK (BSC): Zawiadomienie Violetty Schwark o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 27 kwietnia 2012 r. otrzymał zawiadomienie o zmianie udziału Violetty Schwark w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią wspomnianego zawiadomienia, na podstawie dwóch umów: 1) umowy dotyczącej podziału akcji po zlikwidowanej spółce BSC Invest V. Schwark, J. Schwark, A. Czysz spółka jawna z siedzibą w Poznaniu ("BSC Invest"), zawartej dnia 24 kwietnia 2012 r. w Poznaniu; oraz 2) umowy o częściowy dział spadku po Marianie Schwark, zawartej dnia 24 kwietnia 2012 r. w Poznaniu, Violetta Schwark nabyła nieodpłatnie, tj. stosownie do art. 82 Kodeksu spółek handlowych, przepisów o dziedziczeniu ustawowym i umownym dziale spadku, na wyłączną własność:

- w odniesieniu do umowy, o której mowa w punkcie 1) powyżej - po BSC Invest i w wyniku dokonania częściowego działu spadku z Panią Anną Schwark 475.939 akcji Spółki.

- w odniesieniu do umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej, w wyniku dokonania częściowego działu spadku z Panią Anną Schwark 375.000 akcji Spółki.

Tym samym łącznie, na podstawie umów wskazanych powyżej Violetta Schwark nabyła na wyłączną własność 850.939 akcji Spółki, stanowiących 8,6764 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 850.939 głosów, stanowiących 8,6764 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed zawarciem umów, o których mowa powyżej Violetta Schwark nie posiadała na wyłączną własność akcji Spółki, a posiadała jedynie 500.000 akcji Spółki na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych z Anną Schwark (posiadając udział 3/4 we współwłasności tych akcji), stanowiących 5,0981 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 500.000 głosów, stanowiących 5,0981 % ogólnej liczby głosów w Spółce oraz posiadała, na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych (z udziałem ž), łącznie z Anną Schwark, prawo do udziału w podziale majątku BSC Invest (w stosunku 1/3) będącej w posiadaniu 1.903.758 akcji Spółki, stanowiących 19,4112 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dających prawo do 1.903.758 głosów, stanowiących 19,4112 % ogólnej liczby głosów. Tym samym wskutek transakcji, o których mowa powyżej posiadany przez Violettę Schwark udział głosów w Spółce uległ zmianie i wynosi obecnie 8,6764 %.

W zawiadomieniu, o którym mowa powyżej Violetta Schwark poinformowała również, że aktualnie nie posiada zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia, ale zmiany tego zamiaru nie wyklucza.

Violetta Schwark poinformowała jednocześnie, że brak jest podmiotów zależnych od niej, posiadających akcje Spółki, jak również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. osób trzecich, z którymi Violetta Schwark zawarłaby umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.
Andrzej Baranowski - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Magellan SA | Martina Stoessel | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »