FINTECH (FTH): Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie - raport 29

Raport bieżący nr 29/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Fintech S.A. informuje, iż w dniu 23.11.2018 r. otrzymał zawiadomienie od Łukasza Karpińskiego - Prezesa Zarządu, o następującej treści:

"I.Działając imieniem własnym ("Akcjonariusz”), w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję, iż w związku ze zrealizowaniem transakcji zakupu w dniu 20.11.2018r. 4.500.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Fintech S.A. ("Spółka”), zwiększył się mój udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Reklama

1.Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Umowa kupna-sprzedaży 4.500.000 (słownie: czterech milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, zawarta w dniu 20.11.2018 r.

2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed dokonaniem transakcji zakupu w dniu 20.11.2018 r. posiadałem osobiście 2.909.091 akcji Spółki reprezentujących około 3,98 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do oddania 2.909.091 głosów, tj. około 3,98 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Po dokonaniu transakcji zakupu w dniu 20.11.2018r. posiadam 7.409.091 akcji Spółki, reprezentujących około 10,14 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawa do oddania 7.409.091 głosów, tj. około 10,14 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:

Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie :

Nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.

6.Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie.

7.Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:

Brak jest takich głosów.

8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przedmiotowe informacje zostały podane w pkt. 2 powyżej.

II.Jednocześnie, w związku z domniemaniem istnienia porozumienia na podstawie art. 87 ust. ust.1 pkt. 5) oraz art. 87 ust. 4 Ustawy, w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, zawiadamiam, że łącznie z podmiotami co do których istnieje domniemanie porozumienia, tj. razem z:

1)Astoria Capital sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w której pozostaję Prezesem Zarządu posiadającą łącznie 1.381.126 akcji zwykłych na okaziciela reprezentujących około 1,89 % udziału w kapitale zakładowym Fintech S.A. i uprawniających do oddania 1.381.126 głosów na Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A., co stanowi około 1,89 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A.

2)Panem Piotrem Karpińskim, który jest moim bratem i posiada osobiście 1.545.455 akcji zwykłych na okaziciela Fintech S.A. reprezentujących 2,12 % udziału w kapitale zakładowym Fintech S.A. i uprawniających do oddania 1.545.455 głosów co stanowi 2,12 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A..

3)Panem Markiem Karpińskim, który jest moim ojcem i posiada osobiście 454.546 akcji zwykłych na okaziciela Fintech S.A. reprezentujących 0,62 % udziału w kapitale zakładowym Fintech S.A. i uprawniających do oddania 454.546 głosów co stanowi 0,62 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A.,

przed dokonaniem w dniu 20 listopada 2018 r. transakcji zakupu 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki posiadałem łącznie 6.290.218 akcji zwykłych na okaziciela spółki Fintech S.A. reprezentujących 8,61 % udziału w kapitale zakładowym Fintech S.A. i uprawniających do wykonania 6.290.218 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,61 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A.

III.Po zawarciu w dniu 20.11.2018 r. umowy nabycia 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, wraz z wymienianymi powyżej podmiotami posiadam łącznie 10.790.218 akcji zwykłych na okaziciela spółki Fintech S.A., reprezentujących 14,77% udziału w kapitale zakładowym Fintech S.A. i uprawniających do wykonania 10.790.218 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,77% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Fintech S.A. w postaci:

W stosunku do wymienionych powyżej podmiotów co do których istnienie domniemanie porozumienia:

a)nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.

b)liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji - Nie dotyczy

c)Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych - Nie dotyczy

d)Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie ust. II, ust. III pkt. b) i c) i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - przedmiotowe informacje zostały podane w ust. II powyżej.

IV.Oświadczam ponadto, że pomiędzy powyższymi podmiotami nie zostały zawarte żadne ustne ani pisemne porozumienia dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki Fintech S.A. lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Fintech S.A., chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków. Jednak ze względu na domniemanie występowania takiego porozumienia zgodnie z art. 87 ust. 4 Ustawy o ofercie i brakiem możliwości udowodnienia nie istnienia takiego porozumienia przekazuję do publicznej wiadomości jak wyżej."


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »