MNI (MNI): Zawiadomienie w trybie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej - raport 46

Raport bieżący nr 46/2010
Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, informuje, iż w dniu 30 września 2010 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 w zw. art. 69a ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych o treści następującej:

Reklama

"w imieniu mojego Mocodawcy - Andrzeja Piechockiego działając na podstawie udzielonego mi pełnomocnictwa, którego odpis załączam do niniejszego zawiadomienia, wykonując obowiązek informacyjnych wynikający z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach giełdowych, niniejszym informuję o nabyciu przez podmiot zależny od pana Andrzeja Piechockiego, będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki, pakietu 730.785 akcji spółki MNI S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednocześnie zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych informuję, że:

1. Wskazanie imienia i nazwiska osoby obowiązanej do przekazania informacji

Osobą zobowiązania do przekazania niniejszej informacji jest Andrzej Piechocki.

2. Wskazanie przyczyn przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę zobowiązania do przekazania informacji z emitentem

Pan Andrzej Piechocki jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta - jej Przewodniczącym, natomiast podmiot nabywający akcje objęte niniejszym zawiadomieniem jest podmiotem zależnym od Pana Andrzeja Piechockiego.

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy zawiadomienie

Niniejsze zawiadomienie dotyczy akcji spółki MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, które dopuszczone są do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie.

4. Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia

Nabycie powyżej wskazanego pakietu akcji nastąpiło w drodze realizacji zleceń kupna akcji złożonych na powyżej wskazanym rynku regulowanym w dniu 23 września 2010 roku.

5. Data i miejsce zawarcia transakcji

Transakcja nabycia akcji została zawarta w Warszawie na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 23 września 2010 roku rozliczona zaś przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w dniu 28 września 2010 roku.

6. Cena i wolumen transakcji

Niniejsza transakcja dotyczyła 730.785 akcji, które to akcje zostały nabyte za cenę 3,57 za jedną akcję, tj. łącznie za cały pakiet 2.608.902,45 złotych.

7. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dokonaniem powyżej wskazanej transakcji Pan Andrzej Piechocki wraz z podmiotem zależnym spółką com. Investment Sp. z o.o. posiadał 32.512.158 akcji spółki MNI S.A. co stanowiło 32,85 procent jej kapitału zakładowego i odpowiadało 32.512.158 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowiły 32,85 procent ogólnej liczby tychże głosów.

8.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Po dokonaniu powyżej wskazanej transakcji Pan Andrzej Piechocki wraz z podmiotem zależnym spółka com. Investment Sp. z o.o. posiada 33.242.943 akcji spółki MNI S.A. co stanowi 33,59 procent jej kapitału zakładowego i odpowiada 33.242.943 głosom na walnym zgromadzeniu spółki, które stanowią 33,59 procent ogólnej liczby tychże głosów.

9. Informacje o zamiarze dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie najbliższych 12 miesięcy

Pan Andrzej Piechocki i reprezentowana przez niego spółka com. Investment Sp. z o.o. zamierza w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększać posiadanych udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w przypadku gdy będzie to uzasadnione wynikami osiąganymi przez spółkę oraz aktualnym kursem akcji.

10. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zgłoszenia

Podmiot dokonujący zgłoszenia nie posiada innych podmiotów zależnych.

11. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 12 pkt. 3 litera c Ustawy

Podmiot dokonujący niniejszego zgłoszenia nie łączy z żadnym innym podmiotem umowa, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

12. Data i miejsce sporządzenia informacji

Niniejsza informacja została sporządzona w Warszawie w dniu 30 września 2010 roku"

Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art.160 ust.4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej
Jerzy Jóźkowiak - Prezes Zarządu
Marek Południkiewicz - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: zawiadomienie | zgłoszenia | Warszawa | Raport bieżący | minimal | procent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »