Reklama

BSCDRUK (BSC): Zawiadomienie Wiceprezesa Zarządu o zbyciu akcji BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. na rzecz Osoby Blisko Związanej i zmniejszeniu progu ogólnej liczby głosów Wiceprezesa Zarządu i stron Porozumienia Akcjonariuszy w Spółce - raport 24

Raport bieżący nr 24/2015

Podstawa Prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka" albo "Emitent") informuje, że w dniu 7 października 2015 r. otrzymał od Wiceprezesa Zarządu Spółki - pana Arkadiusza Czysza - zawiadomienie w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 ustawy o ofercie, oraz art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o zbyciu akcji Spółki na rzecz Osoby Blisko Związanej z Prezesem Zarządu i związanym z tym zmniejszeniu progu ogólnej liczby głosów Prezesa Zarządu i stron Porozumienia Akcjonariuszy w Spółce.

Reklama

Zgodnie z treścią zawiadomienia:

(1) pan Arkadiusz Czysz - Wiceprezes Zarządu Spółki - dokonał zbycia wszystkich dotychczas posiadanych akcji Emitenta tj. 1.134.586 (jednego miliona stu trzydziestu czterech tysięcy pięciuset osiemdziesięciu sześciu) akcji w drodze wniesienia ich tytułem wkładu niepieniężnego - do spółki komandytowo - akcyjnej pod firmą BUD-RENTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVESTMENT TEAM spółka komandytowo-akcyjna (dalej: "SKA") - na podstawie umowy objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny, zawartej przez Arkadiusza Czysza z SKA w dniu 2 października 2015 r., w Poznaniu - poza rynkiem regulowanym; przy czym SKA (w której pan Arkadiusz Czysz jest większościowym akcjonariuszem i jedynym członkiem Zarządu jedynego Komplementariusza) jest wobec pana Arkadiusza Czysza podmiotem, o którym mowa w art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Ofercie ("osoba blisko związana");

(2) w zamian za 1.134.586 akcji Emitenta, w ramach opisanej wyżej transakcji, pan Arkadiusz Czysz objął 50.000 akcji zwykłych imiennych serii B SKA o wartości nominalnej 1,00 zł każda, łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł i łącznej cenie emisyjnej 35.709.500,00 zł;

(3) wskutek transakcji, o której mowa powyżej, posiadany przez pana Arkadiusza Czysza udział głosów w Emitencie uległ zmniejszeniu z ca. 11,57% do 0 % (art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Ofercie);

(4) przed transakcją, o której mowa powyżej, pan Arkadiusz Czysz posiadał bezpośrednio 1.134.586 akcji Emitenta, stanowiących ca. 11,57% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 1.134.586 głosów, stanowiących ca. 11,57% w ogólnej liczbie głosów;

(5) po transakcji pan Arkadiusz Czysz nie posiada już bezpośrednio akcji Emitenta, co oznacza 0 posiadanych akcji Emitenta, 0 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, 0 głosów i 0 % w ogólnej liczbie głosów w Emitencie;

(6) wskutek transakcji, o której mowa powyżej, posiadany bezpośrednio przez strony porozumienia z dnia 15 kwietnia 2008 r., pozostającego w mocy pomiędzy panem Arkadiuszem Czyszem, panem Januszem Schwark i spółką COLORPACK GmbH ("Porozumienie"), o którym Spółka informowała w prospekcie emisyjnym i raportach bieżących - udział głosów w Emitencie uległ zmniejszeniu z ca. 48,27 % do ca. 36,70 % (art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Ustawy o Ofercie) - z zastrzeżeniem jednak art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie;

(7) przed dokonaniem transakcji, na podstawie Porozumienia pan Arkadiusz Czysz posiadał łącznie ze stronami tego Porozumienia bezpośrednio 4.733.886 akcji Spółki, stanowiących ca. 48,27 % kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 4.733.886 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. ca. 48,27 ogólnej liczby głosów w Spółce - z zastrzeżeniem jednak art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie;

(8) po dokonaniu transakcji, na podstawie Porozumienia, nie posiadając bezpośrednio akcji Emitenta, pan Arkadiusz Czysz posiada łącznie z pozostałymi stronami Porozumienia, tj. panem Januszem Schwark i COLORPACK GmbH 3.599.300 akcji Spółki, stanowiących ca. 36,70 % kapitału zakładowego Spółki i dających prawo do 3.599.300 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, tj. ca. 36,70 % ogólnej liczby głosów w Spółce (art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 Ustawy o Ofercie) - z zastrzeżeniem jednak art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie;

(9) w razie wliczenia do liczby głosów w Spółce, głosów przysługujących SKA, jako spółce zależnej od pana Arkadiusza Czysza (pkt 11 poniżej; art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy o Ofercie), należy przyjąć, że udział głosów w Emitencie pana Arkadiusza Czysza i stron Porozumienia nie uległ zmianie;

(10) aktualnie pan Arkadiusz Czysz nie wyklucza zamiaru dalszego zwiększania lub ewentualnie zmniejszenia swojego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia poprzez podmioty zależne;

(11) podmiotem zależnym od pana Arkadiusza Czysz w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie, posiadającym akcje Emitenta jest BUD-RENTAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością INVESTMENT TEAM spółka komandytowo-akcyjna - posiadająca bezpośrednio 1.134.586 akcji Emitenta, stanowiących ca. 11,57 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dających prawo do 1.134.586 głosów, stanowiących ca. 11,57 % w ogólnej liczbie głosów;

(12) niezależnie od obowiązywania ww. Porozumienia, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o Ofercie (tj. osób trzecich, z którymi pan Arkadiusz Czysz zawarłby umowę, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu).

Pełna treść wyżej wymienionego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-07Andrzej BaranowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »