Reklama

WILBO (WLB): Zbycie akcji emitenta

Raport bieżący nr 45/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Wilbo SA informuje, iż w ramach Programu skupu akcji własnych realizowanego zgodnie z uchwałą nr 15/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku i zakończonego dnia 31 października br., emitent nabył 1 242 575 akcji (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć).

Zarząd Wilbo SA informuje, iż w związku z podjęciem w dniu 30 listopada br. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo SA uchwały nr 3/2010 w sprawie zmiany przeznaczenia akcji spółki skupionych w ramach Programu Skupu Akcji własnych, dnia 30 listopada 2010 roku zawarte zostały przez emitenta dwie umowy przeniesienia akcji Wilbo SA w wyniku których:

1/ 902 100 (dziewięćset dwa tysiące sto) akcji Wilbo SA na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, za cenę emisyjną równą 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, zostało zbyte na rzecz spółki Clarisa Investments sp. z o.o. z siedzibą w Rumi celem wykonania zobowiązania Spółki wobec Clarisa Investments Sp. z o.o. o którym mowa pkt 3.2.2. umowy sprzedaży udziałów Przetwórstwo Ryb Proryb B.Z. Dyzmańscy Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. zmienionego aneksem do tejże umowy z dnia 31 sierpnia 2010 r. (zapłata drugiej transzy ceny nabycia udziałów Proryb)

Zgodnie z umową sprzedaży przez Clarisa Investments sp. z o.o. na rzecz Wilbo SA udziałów spółki Przetwórstwo Ryb B.Z. Dyzmańscy sp. z o.o. strony ustaliły, iż druga część ceny za udziały przeniesione na rzecz Wilbo SA zostanie zapłacona w ten sposób, że Wilbo SA złoży Clarisa Investments sp. z o.o. ofertę objęcia przez Clarisa Investments sp. z o. w drodze subskrypcji prywatnej 902.100 (dziewięćset dwóch tysięcy stu) akcji na okaziciela Wilbo SA o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, za cenę emisyjną równą 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję oraz ofertę zawarcia umowy potrącenia wierzytelności z tytułu przyjęcia wskazanej wyżej oferty objęcia akcji z wierzytelnością równą drugiej części ceny nabycia udziałów Proryb, a Clarisa Investments sp. z o.o. zobowiązała się do przyjęcia oferty objęcia akcji i oferty potrącenia.

Z uwagi na fakt, że Wilbo SA w ramach prowadzonego skupu akcji własnych posiadało akcje własne w ilości pozwalającej na zaspokojenie roszczeń Clarisa Investments sp. z o.o. o zapłatę drugiej części ceny nabycia udziałów Proryb, w ocenie Zarządu Wilbo SA niecelowe stało się emitowanie nowych akcji celem ich zaoferowania spółce Clarisa Investments sp. z o.o.

Nabyte przez Clarisa Investments sp. z o.o. akcje emitenta (902 100 akcji) stanowią 5,5% w kapitale zakładowym emitenta i dają prawo do wykonywania 902 100 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 3,13% w ogólnej liczbie głosów.

2/ 180 136 (sto osiemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji Wilbo SA na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, za cenę emisyjna równą 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję, zostało zbyte na rzecz Pani Bożeny Dyzmańskiej celem wykonania przez Spółkę zobowiązania, o którym mowa w § 2 ust. 1 tiret drugi umowy sprzedaży udziałów Przetwórstwo Ryb Proryb B.Z.Dyzmańscy Sp. z o.o. z dnia 28 stycznia 2010 r. (zapłata drugiej transzy ceny nabycia)

Nabyte przez Panią Bożenę Dyzmańską akcje emitenta (180 136 akcji) stanowią 1,1% w kapitale zakładowym emitenta i dają prawo do wykonywania 180 136 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,63% w ogólnej liczbie głosów.

Średnia jednostkowa cena zbycia papierów emitenta wynosi 2,50 zł.(dwa złote 50/100).

Łączna liczba zbytych przez Wilbo SA akcji wynosi 1 082 236 o wartości nominalnej 1,00 zł za każdą akcję, co daje prawo do wykonywania 1 082 236 głosów na walnym zgromadzeniu

W wyniku zawartych umów zbycia akcji, o których mowa powyżej Wilbo SA jest właścicielem 160 339 akcji (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć), które zostaną umorzone zgodnie z uchwałą nr 4/2010 NZWA Wilbo SA z dnia 30 listopada br.

Posiadane akcje dają prawo do wykonywania 160 339 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,56% w ogólnej liczbie głosów.

Par. 12 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku nie ma zastosowania, gdyż emitent dokonywał skupu w oparciu o art. 362 par. 1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: par 5 ust. 1 pkt 6 oraz par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku
Andrzej Luniak - Prezes Zarządu - Dyr. Handlowy
Piotr Kapinos - Wiceprezes Zarządu - Dyr. Finansowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »