Reklama

HAWE (HWE): Zbycie akcji własnych przez spółkę zależną. (RB-20/2015)

Raport bieżący nr 20/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2015 r., spółka zależna od Spółki – HAWE Telekom sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (dalej "HAWE Telekom”) zbyła akcje Spółki (dalej "Akcje”) na podstawie umowy sprzedaży Akcji zawartej (dalej "Umowa Sprzedaży”).

Reklama

Przedmiotem Umowy Sprzedaży było 2.162.999 (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji. Przeniesienie własności Akcji nastąpiło w wyniku transakcji dokonanej poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku Nr 183, poz. 1528) za pośrednictwem domu maklerskiego.

Średnia jednostkowa cena sprzedaży 1 (słownie: jednej) Akcji wyniosła 2,21 PLN (słownie: dwa złote, 21/100). Sprzedaż Akcji nastąpiła w ramach prowadzonego procesu zmiany struktury zadłużenia Grupy Kapitałowej HAWE.

Wartość nominalna każdej Akcji wynosi 1,00 PLN (słownie: jeden złoty, 00/100), a wartość nominalna wszystkich Akcji wynosi łącznie 2.162.999,00 PLN (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 00/100), co w zaokrągleniu do części tysięcznej stanowi udział w kapitale zakładowym Spółki w wysokości nie większej niż 2,017%. Liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, odpowiadających zbywanym Akcjom Spółki, w zaokrągleniu do części tysięcznej wynosi nie więcej niż 2,017%.

Łączna liczba akcji Spółki posiadanych przez HAWE Telekom wynosi 0 (słownie: zero) sztuk akcji, co stanowi 0% (słownie: zero procent) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; §5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, Nr 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-28Paweł SobkówPrezes Zarządu
2015-04-28Paweł PaluchowskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »