Reklama

08OCTAVA (08N): zbycie aktywów o znacznej wartości

Raport bieżący nr 14/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2011 z dnia 4 sierpnia 2011r. w przedmiocie zawarcia w dniu 3 sierpnia 2011r. umowy ("Umowa") sprzedaży akcji Legnicka Development SA ("Spółka") będącej spółką zależną Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava SA ("Fundusz"), Fundusz niniejszym informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2011r., zgodnie z postanowieniami Umowy, nastąpiło przejście na rzecz Kasama Investments sp. z o.o. własności wszystkich akcji Spółki należących do Funduszu to jest: 33.468 akcji serii D o numerach od 1 do 33.468; 4.176.636 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 4.176.636 oraz 32.155 akcji na okaziciela serii C o numerach od 767.846 do 800.000, o wartości nominalnej 15,55 PLN każda, reprezentujących 72,19 % kapitału zakładowego Spółki oraz 72,19 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jak Fundusz podawał już w raporcie bieżącym nr 12/2011:

- -zgodnie z Umową, wstępna cena za akcje w kapitale zakładowym Spółki należące do Funduszu ("Akcje") wyniosła 109.65 mln EUR. Ostateczna wysokość ceny Akcji będzie obliczona na podstawie bilansu Spółki, który sporządzony zostanie na dzień 17 sierpnia 2011r.;

- -dodatkowo, Umowa zawiera postanowienia, które mogą spowodować wzrost ostatecznej wysokości ceny w związku z rozliczeniem Spółki z byłym generalnym wykonawcą oraz w związku z rozliczeniem potencjalnych roszczeń Spółki z tytułu uiszczonych w przeszłości opłat za użytkowanie wieczyste.

- -wartość ewidencyjna Akcji w księgach rachunkowych Funduszu wynosiła 87.98 mln PLN. Akcje miały charakter długoterminowej lokaty kapitałowej Funduszu.

- -brak jest powiązań pomiędzy Funduszem i jego osobami zarządzającymi lub nadzorującymi z Kasama Investments sp. z o.o. oraz z podmiotami kontrolującymi Kasama Investments sp. z o.o.

Akcje uznane zostały za aktywa znacznej wartości ze względu na fakt, iż ich wartość przekroczyła 10% kapitałów własnych Funduszu.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2011, Zarząd potwierdza intencję wystąpienia do Walnego Zgromadzenia Funduszu z wnioskiem o podjęcie uchwał umożliwiających przeprowadzenie proporcjonalnej dystrybucji na rzecz akcjonariuszy środków pozyskanych w drodze sprzedaży Akcji. W świetle obowiązujących przepisów, dystrybucja taka może nie być możliwa do przeprowadzenia wcześniej niż w 2012r. Do czasu dystrybucji środki te, z wyjątkiem środków przeznaczonych na bieżące inwestycje związane z istniejącym portfelem inwestycyjnym, będą inwestowane w płynne i bezpieczne papiery wartościowe lub lokowane na lokatach bankowych.

Postawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie oraz § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Piotr Rymaszewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | wartość | aktywa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »