Reklama

ZASTAL (ZST): Zbycie aktywów o znacznej wartości przez ZASTAL SA na rzecz spółki zależnej

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Zarząd ZASTAL S.A. (w nawiązaniu do informacji, przekazanej dnia 27 czerwca 2012 r. w raporcie bieżącym, dotyczącej Uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ZASTAL S.A. w dniu 26 czerwca 2012 roku, a w szczególności Uchwały nr 36/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZASTAL SA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZASTAL S.A. na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 8 października 2012 r. umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, na mocy której ZASTAL S.A. zbył zorganizowaną część przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. tytułem wkładu niepieniężnego na pokrycie 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) wyemitowanych akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty) każda akcja, o numerach od 1 do 50000 w kapitale zakładowym Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 360 PLN (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) i łącznej cenie emisyjnej 18.000.000 PLN (słownie: osiemnastu milionów złotych) pod warunkiem zawieszającym zarejestrowania spółki Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym nadwyżka emisyjna akcji ponad ich wartość nominalną tj. 17.950.000 PLN (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Przedmiotem umowy jest zorganizowana część przedsiębiorstwa o nazwie "ZCP Sulechowska" w szczególności obejmująca wszystkie te składniki które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości oraz zarządzaniu nieruchomościami których właścicielem, współwłaścicielem lub współużytkownikiem wieczystym jest ZASTAL S.A.

Wartość ewidencyjna netto zbytych aktywów, tj. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, uwidoczniona w księgach rachunkowych ZASTAL S.A. wynosi 17.776.520,95 PLN (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia tysięcy i 95/100 groszy).

Głównym przedmiotem działalności Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. będzie prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości oraz zarządzaniu nieruchomościami.

Spółka Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. jest spółką zależną od ZASTAL SA, ze względu na fakt, iż po ziszczeniu się warunku zawartej umowy: 1) jedynym komplementariuszem Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. będzie spółka Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym wspólnikiem jest ZASTAL S.A.; 2) jedynym akcjonariuszem Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. będzie ZASTAL S.A.

Ponadto, pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi ZASTAL SA a nabywcą aktywów, tj. Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. występują następujące powiązania: 1) Prezes Zarządu ZASTAL SA Mariusz Matusik jest jednocześnie Prezesem Zarządu jedynego komplementariusza Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. , tj. Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; oraz 2) Wiceprezes Zarządu ZASTAL SA Wojciech Skiba jest jednocześnie Wiceprezesem Zarządu jedynego komplementariusza Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. , tj. Landex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Aktywa uznano za znaczące, ponieważ wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Mariusz Matusik - Prezes Zarządu
Wojciech Skiba - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Zastal SA | wartość | aktywa | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »