Reklama

ATLANTIS (ATS): Zbycie aktywów o znacznej wartości - umowa zlecenia sprzedaży obligacji posiadanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 26/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.03.2011r. zawarł jako Zleceniodawca z Domem Maklerskim BZ WBK S.A. w Poznaniu jako Zleceniobiorcą umowę zlecenia.

Przedmiotem umowy zlecenia z dnia 30.03.2011r. jest zawarcie we własnym imieniu przez Dom Maklerski BZ WBK S.A na rachunek Emitenta umowy sprzedaży będących własnością Emitenta 14.630 obligacji zwykłych pieniężnych na okaziciela wyemitowanych przez spółkę Investment Friends S.A. w Warszawie o numerach od 00 001 do 14 630 o wartości nominalnej 250,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 3.657.500 zł (dalej: Obligacje). Obligacje mają termin wykupu określony na dzień 29.03.2012r. Zleceniobiorca wykonał umowę i zbył obligacje na rzecz kupującego spółki Atlantis Energy S.A. w Płocku. Cenę sprzedaży obligacji ustalono na poziomie 230 zł za każdą obligację tj. łącznie na kwotę 3.364.900 zł.

Emitent informuje, że pomiędzy osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. w Poznaniu nie zachodzą, żadne powiązania.

Emitent informuje, że pomiędzy organami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta a organami zarządzającymi oraz nadzorującymi podmiotu nabywającego obligacje zachodzą powiązania. Zarząd Emitenta oraz Zarząd podmiotu nabywającego obligacje tj. Atlantis Energy S.A. jest tożsamy, ponadto pięciu z siedmiu członków Rady Nadzorczej jest członkami pięcioosobowej Rady Nadzorczej podmiotu nabywającego obligacje.

Ponadto Emitent informuje, że jest podmiotem dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.) wobec podmiotu nabywającego obligacje będące przedmiotem umowy zlecenia oraz, że aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio posiada 109.241.350 akcji Atlantis Energy S.A. która to ilość stanowi łącznie 65,00 % udziału w jej kapitale zakładowym i uprawnia do oddania 109.241.350 głosów na Wlanym Zgromadzeniu podmiotu nabywającego obligacje.

Kryterium uznania zbywanych w wykonaniu umowy zlecenia obligacji , za aktywa o znacznej wartości jest cena, za którą dokonywane jest ich zbycie przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | umowy zlecenia | aktywa

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »