Reklama

STALPROD (STP): Zbycie i nabycie znacznego pakietu akcji

Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Stalprodukt S.A. (dalej "Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 24 listopada 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie o transakcji na akcjach Stalprodukt S.A. w trybie art. 69 ust. 1 ppkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 j.t. z dnia 2016.10.07), przekazane przez Pana Mateusza Antosa, jako pełnomocnika spółek: ArcelorMittal Poland S.A., Al. Józefa Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza oraz ArcelorMittal Sourcing Société en commandite par actions, 24-26 boulevard d’Avranches, L-1160 Luxembourg.

Reklama

Poniżej treść przekazanego zawiadomienia.

Na podstawie art. 69 ust. 1 ppkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 j.t. z dnia 2016.10.07) ("Ustawa o ofercie”), działając w imieniu ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej "ArcelorMittal Poland”) oraz ArcelorMittal Sourcing Société en commandite par actions z siedzibą w Luksemburgu (dalej “ArcelorMittal Sourcing”) niniejszym zawiadamiam o zawarciu transakcji, w wyniku której ArcelorMittal Poland przeniósł na ArcelorMittal Sourcing akcje spółki Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni (dalej "Stalprodukt” albo "Spółka”), w wyniku czego ArcelorMittal Poland zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%, a ArcelorMittal Sourcing przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Transakcja

W dniu 21 listopada 2016 r. ArcelorMittal Poland na podstawie umowy dwustronnej przeniósł na ArcelorMittal Sourcing a ArcelorMittal Sourcing nabył od ArcelorMittal Poland, tytułem wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, 1.066.100 akcji zwykłych na okaziciela Stalprodukt (“Transakcja”). Transakcja została rozliczona 21 listopada 2016 r. poprzez zapisanie akcji Stalproduktu na rachunku papierów wartościowych ArcelorMittal Sourcing.

Stan posiadania ArcelorMittal Poland

Przed 21 listopada 2016 r. (tj. przed rozliczeniem Transakcji) ArcelorMittal Poland posiadał łącznie 1.183.287 akcji Stalprodukt, stanowiących około 21,20% kapitału zakładowego Stalprodukt, które uprawniały do 1.415.019 głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt, co stanowiło około 11,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt. Obejmowało to:

a) 57.933 uprzywilejowanych akcji imiennych Stalprodukt, stanowiących około 1,04% kapitału zakładowego Stalprodukt, które uprawniały do 289.665 głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt, co stanowiło około 2,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt oraz

b) 1.125.354 akcji zwykłych na okaziciela oraz akcji zwykłych imiennych Stalprodukt, stanowiących około 20,16% kapitału zakładowego Stalprodukt, które uprawniały do 1.125.354 głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt, co stanowiło około 9,23% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt.

Po rozliczeniu Transakcji, na dzień 21 listopada 2016 r. ArcelorMittal Poland posiada łącznie 117.187 akcji Stalprodukt, stanowiących około 2,1% kapitału zakładowego Stalprodukt, które uprawniają do 348.919 głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt, co stanowi około 2,86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt. Obejmuje to:

a) 57.933 uprzywilejowanych akcji imiennych Stalprodukt, stanowiących około 1,04% kapitału zakładowego Stalprodukt, które uprawniają do 289.665 głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt, co stanowi około 2,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt oraz

b) 59.254 akcji zwykłych imiennych Stalprodukt, stanowiących około 1,06% kapitału zakładowego Stalprodukt, które uprawniają do 59.254 głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt, co stanowi około 0,49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt.

ArcelorMittal Poland nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Stalprodukt, nie zawarł umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Stalprodukt, ani nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

Stan posiadania ArcelorMittal Sourcing

Przed 21 listopada 2016 r. (tj. przed rozliczeniem Transakcji) ArcelorMittal Sourcing nie posiadał akcji Stalprodukt.

Po rozliczeniu Transakcji, na dzień 21 listopada 2016 r. ArcelorMittal Sourcing posiada 1.066.100 akcji zwykłych na okaziciela Stalprodukt, stanowiących około 19,10% kapitału zakładowego Stalprodukt, które uprawniają do 1.066.100 głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt, co stanowi około 8,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Stalprodukt.

ArcelorMittal Sourcing nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje Stalprodukt, nie zawarł umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Stalprodukt, ani nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie.

Stan posiadania grupy kapitałowej ArcelorMittal

Ponieważ ArcelorMittal Poland i ArcelorMittal Sourcing należą do grupy kapitałowej ArcelorMittal oraz są kontrolowane przez ArcelorMittal S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz ponieważ Transakcja była transakcją wewnątrzgrupową, całkowity udział grupy kapitałowej ArcelorMittal w liczbie głosów Stalprodukt nie uległ zmianie w wyniku Transakcji i po rozliczeniu Transakcji udział ten jest taki sam jaki był udział ArcelorMittal Poland przed Transakcją.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-11-24Józef RyszkaCzłonek Zarządu - Dyrektor Marketingu .
2016-11-24Łukasz MentelCzłonek Zarządu - Dyrektor Finansowy .

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »