RAINBOW (RBW): Zbycie przez Spółkę akcji własnych. - raport 34

Raport bieżący nr 34/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6) w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133), Zarząd spółki Rainbow Tours SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 28 listopada 2014 roku dokonał – w oparciu o postanowienia uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (dalej jako: "Uchwała Nr 22 ZWZ z 29.06.2011 r.”) – zbycia, w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW”), 56.618 sztuk akcji własnych, tj. akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW, tj. na rynku oficjalnych notowań.

Reklama

Przedmiotowe akcje własne zostały uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach realizacji programu skupu akcji własnych przeprowadzanego na podstawie Uchwały Nr 22 ZWZ z 29.06.2011 r., o czym Spółka informowała w stosownych raportach bieżących.

Zbycie 56.618 sztuk akcji własnych zostało dokonane za jednostkową cenę transakcyjną (cenę zbycia) w wysokości 17,41 zł za jedną akcję, dla realizacji celu przewidzianego przez postanowienia Uchwały Nr 22 ZWZ z 29.06.2011 r. (dalsza odsprzedaż akcji własnych), co podyktowane zostało zamiarem zwiększenia poziomu free float akcji Spółki – liczby akcji w wolnym obrocie (akcjonariat rozdrobniony, akcjonariusze posiadający mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu), m.in. dla umożliwienia podwyższenia płynności akcji Spółki w obrocie giełdowym (co potencjalnie może mieć wpływ na kształtowanie się kursów akcji Spółki na GPW), a także podyktowane było aktualnym poziomem kursów rynkowych akcji Spółki i możliwą aktualnie do uzyskania cenę transakcyjną, wyższą niż średnia cena nabycia akcji własnych w procesie uprzedniego ich nabywania w ramach programu skupu akcji własnych (3,76 zł za jedną akcję).

Przed dokonaniem przedmiotowego zbycia akcji własnych Spółka posiadała 176.618 akcji własnych o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 17.661,80 zł, stanowiących 1,21% ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 296.618 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a w tym:

(-) 120.000 akcji imiennych uprzywilejowanych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 12.000 zł oraz

(-) 56.618 akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu na rynku podstawowym GPW.

Łączna wartość nominalna zbytych, 56.618 akcji własnych wynosi 5.661,80 zł, a akcje te stanowią 0,39% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 0,27% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, tj. po dokonaniu zbycia 56.618 akcji własnych, Spółka posiada 120.000 akcji własnych (będących akcjami imiennymi uprzywilejowanymi), co stanowi 0,83% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 240.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-11-28Remigiusz TalarekWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »