Reklama

ZPUE (PUE): Zbycie znacznego pakietu akcji, informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych oraz informacja o zobowiązaniu do niezbywania akcji

Raport bieżący nr 43/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, iż w dniu 7 grudnia 2012 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie ze spółki KORONEA INVESTMENT S.Ă  r.l. z siedzibą w Luksemburgu na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej o osiągnięciu 48,33% głosów w ZPUE S.A. w wyniku zmniejszenia dotychczasowego udziału KORONEA S.Ă  r.l. w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynoszącego 58,21% głosów, tj. zmniejszenia udziału w głosach o 9,89 %.

Osiągnięcie 48,33% głosów w ZPUE S.A. nastąpiło w wyniku zbycia przez KORONEA INVESTMENT S.Ă  r.l. 178.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 12,71% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 9,89% głosów na walnym zgromadzeniu ZPUE S.A. Zbycie akcji ZPUE S.A. nastąpiło w ramach transakcji sesyjnych pakietowych na GPW w Warszawie w dniu 5 grudnia 2012 r. po cenie wynoszącej 220,00 zł. Za jedną akcję, tj. na łączną wartość 39.160.000,00 zł. (słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Przed wskazaną wyżej transakcją KORONEA INVESTMENT S.Ă  r.l. posiadała bezpośrednio łącznie 720.251 akcji, co stanowiło łącznie 51,45% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniało łącznie do 1.047.851 głosów, co stanowiło 58,21% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W wyniku zbycia akcji KORONEA INVESTMENT S.Ă  r.l. posiada bezpośrednio łącznie 542.251 akcji stanowiących łącznie 38,73% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 869.851 głosów, co stanowi 48,33% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Zarząd ZPUE S.A. we Włoszczowie informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęły następujące zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie:

1) zawiadomienie Prezesa Rady Nadzorczej Bogusława Wypychewicza, jako osoby zobowiązanej, o transakcji zawartej przez KORONEA INVESTMENT S.Ă  r.l. z siedzibą w Luksemburgu (transakcja zawarta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę zobowiązaną, w którym osoba zobowiązana jest członkiem organów zarządzających),

2) zawiadomienie Małgorzaty Wypychewicz - Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej oraz osoba bliska Bogusława Wypychewicza - Prezesa Rady Nadzorczej o transakcji zawartej przez KORONEA INVESTMENT S.Ă  r.l. z siedzibą w Luksemburgu (transakcja zawarta przez podmiot bezpośrednio kontrolowany przez osobę bliską osoby zobowiązanej, w którym osoba bliska osoby zobowiązanej jest członkiem organów zarządzających).

Główni akcjonariusze spółki, tj. KORONEA S.Ă  r.l., KORONEA INVESTMENT S.Ă  r.l. oraz Państwo Małgorzata i Bogusław Wypychewicz zobowiązali się, iż w okresie do dnia 5 grudnia 2014 roku będą posiadać łącznie akcje ZPUE S.A. w liczbie stanowiącej co najmniej 50% akcji plus jedna akcja w kapitale zakładowym ZPUE S.A. (liczone w stosunku do aktualnej liczby wyemitowanych i opłaconych akcji).

Treść zawiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki:

Plik;Opis

zawiadomienie Bogusław Wypychewicz art. 69 ustawy o ofercie publicznej.pdf;

zawiadomienie Bogusław Wypychewicz art. 160 ustawy o obrocie.pdf;

zawiadomienie Małgorzata Wypychewicz art. 160 ustawa o obrocie.pdf;

zawiadomienie Koronea Investment art. 69 o ofercie publicznej.pdf;


Andrzej Grzybek - Prezes Zarządu
Mariusz Synowiec - Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Emitent | ZPUE SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »