Reklama

KOGENERA (KGN): ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01 - 30.09.2013 i 01.01 - 30.09.2012
Przychody ze sprzedaży 638 839 715 443 151 273 170 555
Przychody z tytułu rekompensat KDT 84 404 11 213 19 986 2 673
Zysk na działalności operacyjnej 130 850 66 555 30 984 15 866
Zysk przed opodatkowaniem 121 325 56 451 28 729 13 457
Zysk netto na działalności kontynuowanej 98 322 42 829 23 282 10 210
Strata netto na działalności zaniechanej- (1 167)- (278)
Zysk netto 98 322 41 662 23 282 9 932
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 96 904 40 735 22 946 9 711
Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 418 927 336 220
Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł / EUR) 6,50 2,73 1,54 0,65
Pozostałe całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 98 322 41 662 23 282 9 932
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01 - 30.09.2013 i 01.01 - 30.09.2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 317 669 232 833 75 222 55 505
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(87 758)(77 421)(20 780)(18 456)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(101 542)(245 759)(24 044)(58 587)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2013 i 31.12.2012
Aktywa trwałe 1 428 412 1 438 536 338 782 351 876
Aktywa obrotowe 428 733 410 742 101 685 100 470
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 378- 90-
Aktywa razem 1 857 523 1 849 278 440 557 452 346
Zobowiązania długoterminowe 331 883 258 957 78 714 63 343
Zobowiązania krótkoterminowe 309 199 471 237 73 334 115 268
Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 210 851 1 113 947 287 183 272 478
Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 5 590 5 137 1 326 1 257
Kapitał własny razem 1 216 441 1 119 084 288 509 273 735
Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 81,64 75,11 19,36 18,37
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01 - 30.09.2013 i 01.01 - 30.09.2012
Przychody ze sprzedaży 375 920 399 654 89 015 95 274
Zysk na działalności operacyjnej 16 422(9 925) 3 889(2 366)
Zysk przed opodatkowaniem 72 787 46 529 17 235 11 092
Zysk netto 69 870 45 778 16 545 10 913
Pozostałe całkowite dochody- - - -
Całkowite dochody 69 870 45 778 16 545 10 913
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01 - 30.09.2013 i 01.01 - 30.09.2012
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 136 694 89 340 32 368 21 298
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(12 950) 7 060(3 066) 1 683
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(123 468)(99 456)(29 236)(23 709)
Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.09.2013 i 31.12.2012
Aktywa trwałe 1 135 749 1 129 220 269 371 276 214
Aktywa obrotowe 214 935 294 756 50 977 72 099
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 378- 90-
Aktywa razem 1 351 062 1 423 976 320 438 348 313
Zobowiązania długoterminowe 102 441 103 683 24 296 25 362
Zobowiązania krótkoterminowe 245 391 386 933 58 201 94 645
Kapitał własny 1 003 230 933 360 237 941 228 306
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »